خانه

۲۵ تیرماه سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی مبارک

۲۵ تیرماه سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی را به تمامی مسئولین ، روسای شعب و کارکنان زحمتکش تبریک گفته و امید است با تلاش و کوشش مضاعف در واحدهای مختلف درمانی ، بیمه ای ، اداری ، مالی و خدماتی شاهد رشد و پیشبرد اهداف مقدس نظام و برنامه های متعالی سازمان تامین اجتماعی ، بیمه شدگان ، بازنشستگان و مستمری بگیران باشیم

نشریه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات