كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

تبریک

۱۷ مـرداد روز پـاسـداشـت راویـان قـلـم و انـدیـشـه 

بـر پـیـشگـامـان اطلاع رسـانـی مـبـارک بـاد

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بیانیه

بیانیه مصوبه در همایش مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ قرائت گردید
و با تایید تمامی اعضای شرکت کننده به تصویب رسید .

 

تایید بیانیه فوق توسط شرکت کنندگان در همایش[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم کانون

در صورت اتمام تاریخ اعتبار کارت عضویت به کانون مراجعه نمایید .

آدرس جدید کانون : میـدان قـدس ابتـدای خیـابـان شهـرداری بـالای

عینک سازی آرش پلاک ۳۵[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
سفر اعضای کانون شمیرانات به شمشک مورخ ۹۷/۰۴/۰۶ برگزار گردید


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷
اطلاعیه سفر

قابل توجه اعضای کانون

ثبت نام سفر شمشک

از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۷ آغاز گردیده است

علاقه مندان با در دست داشتن کارت عضویت

 کانون جهت ثبت نام مراجعه نمایید[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دلنوشته

 

پدر و مادر عزیزم شما که هزاران

بار ترک برداشته اید و هرگز دم از شکست نزدید

غرورم را خریدید و مغرورم نگشتید

پرواز را یادم دادید و پریدنم را نگریستید

من از شما من شدم

هستیم از شما هست …

پس دستانم را بگیرید که بزرگ کودکتان

هنوز غرق در نیاز شما است …

در شب ولادت پر سعادت امام حسن مجتبی ( ع )

و ایام پر فیض رمضان همه بهترین ها

را برایتان آرزومندم

و امیدوارم که دعای خیرتان بدرقه راهم گردد[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنج شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم 

آدرس جدید کانون 

 

 میدان قدس خ شهرداری رو به روی مترو

جنب پل هوایی بالای عینک سازی

ساختمان پلاک ۳۵ زنگ ۳

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
اطلاعیه

نمایندگی بیمه تکمیلی مورد تائید کانون[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
خبر

احمدی پنجکی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان

و رئیس کمیته همسان سازی حقوق استان تهران در

همایـش بازنشستگان و مستمری بگیـران شهر تهران

کـه در مجتمع نگیـن در تـاریـخ  ۹۶/۱۲/۲۳ بـرگزار شد

خواستـار اجرای همسان سازی حقـوق بازنشستگان

در سال ۹۷ گردید.

 

پنجکی در مورد افزایش حقوق ومستمری بازنشستگان گفت افزایش حـقـوق و مستمـری بـایـد بـر اسـاس واقعیـت هـای مـوجـود در سبـد معـیشت و تـورم عقـب افتـاده در سالیان گذشته افـزایش پیـدا کنـد و تمامی نماینـدگان بازنشستگان در استـان تهران و کشور باید در دفاع از حقوق به حق بازنشستگان و مستمری بگیران فعالیت جدی داشته بـاشنـد و بـا اتحـاد و یکپارچگـی و وحدت تمـامی تشکـل هـای صنفـی بازنشستگـان و حمـایت بـازنشستگان و مستمـری بگیران از کانونهای مربوطه باعث به نتیجه رسیدن پی گیری ها خواهند شد.

احمـدی پنجکی خاطر نشـان کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان بـر اساس بـرنامـه ششم دولت در سـال ۹۷ باید اجرا گردد و همچنین هئیت مدیـره استـان تهـران در جلسه ای کـه در چنـد هفته گذشته با مدیـر عـامل تـامیـن اجتماعـی بـرگزار نمودند خواستار تشکیل کمیتـه تخصصی و فنـی بـا حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران کانـون عالـی و بـازنشستگان و نماینـده کمیته همسان سازی حقـوق استان تـهران که بـه ریـاست اینجانـب تشکیل شد مقرر گردید دو نفـر از کمیته یاد شد در کمیته تخصصی و فنی برای بررسی نحوه اجـرا و عملیاتی شدن همسان سازی حضور داشته باشند و مسئولین تامین اجتماعی قول مساعد دادند تا هرچه سریع تر این کمیته تخصصی بعد از تعطیـلات نـوروزی  مشخـص کـردن نـحـوه پـرداخـت و اجرایی شدن همسـان سـازی را بـررسی کارشناسانه نمایند و مدیران و مسئولین تامین اجتماعی نیز از حالا به فکر بودجه و نحوه پرداخت باشند، ما به هیچ عنوان بودجه نداریم را نخواهیم پذیرفت و اجرای همسان سازی حـقـوق بـازنشستگان در تـامیـن اجتماعـی خواستـه اصلـی تـمامـی بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد و باید در سال ۹۷ اجرایی گردد.کم کاری و بی توجهـی در مـورد همسان سـازی در سـال ۹۷ را نخـواهیـم پـذیـرفت. همچنیـن از کانـون عالی بـازنشستگـان کشـور می خواهیم هرچه سریع تر پی گیر تشکیل جلسات کمیته همسان سازی در سازمان تامین اجتماعی باشند.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
خبر

درخواست و پیگیری افزایش حقوق و مستمری در سال ۹۷ از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶