كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

خبر

دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران شدیداً از مصاحبه های پی در پی مسئولین تامین اجتماعی در مورد اندک افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در سال ۹۸ انتقاد کرد.

احمدی پنجکی دبیر کانون بازنشــستگان تامین اجتماعی استان تهران و رئیــس کانون بازنشستگان شــمیرانات بیان نمود که با توجه به افزایش سر ســام آور گرانی و تــورم موجود، افـــزایــش ناچیــز مســـتمری بازنــشـستگان هنــــــوز اجرایـــی نشده امـــا هــــر روز در رســانه ها و طــی مصاحبات متعدد اعلــام می کننــد که این خود باعـــث گــــرانی و تورم بیـــشتر گردیده است.

با توجه به شـدت تورم حاکم این افزایش اندک نیز پاسخگوی مشــکل معیــشتی این قشـر نمی باشد دولت باید هر چه زودتر تدبیری بیاندیــشد چون گرانی به شدت زندگی بازنــشســتگان را مختــل نموده شـورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ و ســازمان تامین اجتماعی نیز حقوق و مسـتمری بازنشـستگان را بر اسـاس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصــمیم گیری میــنمایند باید به جای این مصــاحبه ها و وعــده های تکراری به دنبال وصول و پیـگیری مطالبـات سازمان تامین اجتماعی از دولت و شرکت های شصتا و پیگیری موضوعات درمان و توجه به گرانی موجود باشـند و با تلاش مضــاعف و تدبیــری مسـئولانه سعــی در رفع مــشــکلات معیــشـــتی قــشر آســیب پذیر بازنشــستگان باشــند. دو ماه از ســال جدید گذشـــته اما هنوز آنچه تصمــیم گیری شده فقط در حد مصاحبه های رسانه ای تکرار میگــردد و این تکرارها باعث شدیدتر شدن گرانی گردیده است.

پنجــکی گفت: افزایش سال ۹۸ با در نظر گرفـــتن اینکه نســبت به ســالهای قبل اندکی بیشتر بوده که واقعاً  این کلــمه بیــشتر در واقعیــت ناچیز میـــباشد و بر اســـاس واقعیتهــــای موجود جامعه هنوز قابل انتقاد و اعتراض میباشد. چنانچه دولــت توان مــــهار تورم و گرانــی را نداشته باشد بازنشســـــتگان نیز تـــوان تحـــمل این تورم را ندارند. کانون های بازنشســـتگان باید به طور منســجم و همــاهنگ با یکــــدیگر پیگیر احـــقاق حقوق بازنشســتگان باشند و خواســتار اجرای همسان سازی حقوقها که در برنامه توسعه ششم دولت مصوب گردیده ولی تاکنون اجرایی نشده است باشند بودجه نداریم، نداده اند و نمیشود همه اینها بهانه میباشد به علت سوء مدیریت مسئولان است.

احــمدی پنجــکی رئیس کانون بازنشــستگان شمیرانات و دبیر کانون بازنشــستگان استان تهران از کـانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور خواستار تشکیل جلسات مستمرتر و ارائه راهکار و پیگیرهای مصرانه جهت اجرایی شده همسان سازی در سال ۹۸ و قبل از ۲۵ تیر ۹۸ گردید. لذا دیگر سکوت جایز نیست و باید مــسئولین تامین اجتماعی منتظر و پاسـخگوی اعتراضات بازنشســتگان باشند. وی اشاره کرد که ما همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران در مورد اجرای هماهنگ سازی بر اساس برنامه توسعه ششم دولت میــباشیم و چنانچه اجرای هماهنگ سازی از سوی کانون عالی بازنشـــستگان تامــین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته نشود منتظر تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی کشور تا رسیدن به خواسته صنفی مان خواهیم بود.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار

  • سفر یک روز باغ گیاه شناسی همزمان با جشنواره گلابگیری مورخ  ۹۸/۲/۹ برگزار گردید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه

قابل توجه اعضای کانون

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن بیمه-ایران.png می‌باشد

قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه ­خودرو به صورت اقساط باشرکت

بیمه ایران کد ۲۰۴۰۴ منعقد گردید. متقاضیان عضو کانون میتوانند

یک هفته قبل از پایان زمان بیمه نامه با ارائه کارت عضویت کانون

و کارت ملی و مدارک خودرو همه روزه به جز روزهای سه شنبه    

به کانون مراجعه نمایند.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

شهرستان شمیرانات[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه سفر

قابل توجه اعضای کانون

ثبت نام سفر یک روزه باغ گیاه شناسی همراه با مراسم  گلابگیری از تاریخ ۹۸/۱/۲۵ آغاز گردیده است. علاقه مندان با در دست داشتن کارت عضویت جهت ثبت نام  مراجعه نمایید.

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
سفر اعضای کانون شمیرانات به مشهد مقدس مورخ ۹۷/۱۲/۹ برگزار گردید.
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
خبر

اطلاعیه بیمه تکمیلی

ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ فقط تا مورخه ۹۷/۱۱/۳۰ انجام میشود و بعد از آن به هیچ عنوان ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی پذیرفته نخواهد شد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
خبر

همایش کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ در مجموعه فرهنگی، ورزشی شهید چمران با حضورعده کثیری از بازنشستگان و مستمری بگیران برگزار گردید

این همایش با سخنرانی خیر مقدم توسط آذر بروجردی نایب رییس کانون بازنشستگان آغاز گردید. بروجردی ضمن قدردانی و تشکراز حضور شرکت کنندگان در این همایش به جهت انسجام و همراهی آنان با هیئت مدیره منتخب به بازنگری مشکلات و معضلات معیشتی بازنشستگان پرداخت و خواسته اصلی بازنشستگان را در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان اجرای هر چه سریعتر همسان سازی حقوق ها و نیز یکی از ارکان مهم خروج سازمان از وضعیت بحران موجود را در تغییر ساختار سازمان اعلام کرد. سپس احمدی پنجکی رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شمیرانات و دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران پس از تشکر و قدردانی از حضور بسیار پررنگ و منسجم اعضای کانون در همایش به سخنرانی پیرامون مشکلات موجود در سازمان تامین اجتماعی و اثرات سوء آن که گریبانگیر بازنشستگان شده است پرداخت. پنجکی به مسئولین کشور در مورد بحران موجود در سازمان هشدار داد و گفت: آمارها نشان میدهد که منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۸۴ تا ۹۳ به طور متوسط ۲۷٫۵ درصد رشد داشته در حالی که رشد هزینه های این سازمان در همان مدت ۳۰ درصد بوده، به طوری که ۲٫۵ درصد بیشتر از منابع بوده است.

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تاکید کرد: در سال ۹۵ نیز منابع نقدی حاصل از حق بیمه ۵۳ هزار میلیارد تومان رقم خورده بود در حالی که مصارف سازمان ۶۲ هزار میلیارد تومان رقم خورده و در آن سال، سازمان با کسری ۹ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است؛ بنابراین در صورت تداوم شرایط کنونی، میزان کسری نقدینگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، ۱۱۹ هزار میلیار تومان خواهد شد. احمدی پنجکی افزود: حق بیمه هایی که بیمه شدگان تحت پوشش هر ماه به تامین اجتماعی می دهند، مبلغ کمی نیست و سوال اینجاست که سرمایه گذاری حاصل از این مبلغ چه می شود و چرا باید یک صندوق بازنشستگی با این عظمت با بحران کسری نقدینگی مواجه شود؟ وی به عواملی مانند سوء مدیریت در سازمان و حقوق بگیران نجومی که توان مدیریت سرمایه گذاری اندوخته ها را ندارند، اشاره کرد و گفت: این عوامل از دلایل اصلی ایجاد بحران هستند. همچنین عدم واگذاری امور به سازمان ها و عدم برون سپاری از دیگر مواردی است که سازمان را با مشکل مواجه کرده است.

احمدی پنجکی می گوید تصویب قوانینی مانند بازنشستگی زودتر از موعد، اجرای طرح تحول سلامت، بیمه قالیبافان، خادمین مساجد و باربران، مزایای مرخصی استحقاقی و ایام اسارت آزادگان و ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی، حق بیمه جانبازان، حق بیمه نویسندگان و … از جمله مواردی است که اجرای آن به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است و سازمان را با مشکل و بحران روبه رو کرده است. وی تصریح کرد: از دولت انتظار داریم با آسیب شناسی این سازمان مشکلات را حل کند تا مردم در زمان بازنشستگی و ناتوانی دچار مشکل نشوند.
او به بدهی دولت به این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: بدهی های دولت در حال حاضر به بیش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این بدهی ناشی از عدم پرداخت ۳ در صد حق بیمه سهم دولت ایجاد شده است. در حالی که به تازگی عنوان شده سود آن را در نظر نمی گیرند. و فقط خالص بدهی را محاسبه می کنند که این ظلمی در حق بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان است. رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات گفت: اگر ما وام ۳ میلیون تومانی از بانک رفاه بگیریم و۲ ماه تاخیر داشته باشیم سود تاخیر را محاسبه و در برخی موارد جلوی حقوق ما را نیز می گیرند. چطور در بدهی به این بزرگی که حق بیمه شدگان و بازنشستگان است فقط خالص پرداختی را محاسبه می کنند؟

همچنین در این همایش مدیر کل اداره تامین اجتماعی شرق تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی، ریاست کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، معاونت واحد مستمری های تامین اجتماعی، مدیر بیمه آتیه سازان شمال تهران و همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی و چندین خبرگزاری و رسانه ها حضور داشتند. پس از سخنرانی احمدی پنجکی مسئولین و مدیران دعوت شده در همایش ضمن ابراز خشنودی از وحدت و همراهی اعضای کانون به سخنرانی پیرامون موارد مطرح در همایش پرداختند و نیز قول مساعد در جهت کمک به رفع مشکلات ذکر شده، ابراز نمودند. انعکاس و پوشش خبری این همایش در خبرگزاری های مختلف به صورت آنلاین مخابره گردید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۷
خبر

همایش هیئت مدیره ­های کانون­های بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان­ های استان تهران در اصفهان برگزار گردید

احمدی پنجکی رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات، دبیر و عضو اصلی هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران به همراه اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان شمیرانات در همایشی که در شهر اصفهان برگزار گردید، شرکت نموده و مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان را مورد بازنگری و تبادل نظر و پیگیری قرار دادند.

احمدی پنجکی در پایان این همایش ضمن سخنرانی انتقادی خود از مسئولین بیانیه ای از طرف کانون­های شهرستان­های استان تهران قرائت نمود که به تصویب حاضرین در همایش رسید.

احمدی پنجکی در این همایش بیان داشت از خواسته­ های اصلی بازنشستگان اجرای هر چه سریعتر همسان­ سازی حقوق­ها به جهت ترمیم و بهبود وضع معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و نیز تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی می­باشد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۶ دی ۱۳۹۷
لیست مراکز طرف قرارداد بیمه آتیه سازان
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۶ دی ۱۳۹۷