كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

تلسیت
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
خبر

گـردهمـایـی مسئـولیـن و مدیـران بیمـه تکمیـلی آتـیـه سـازان حافـظ

با روساء و هیئت مدیره های کانون های بازنشستگـان استـان تهـران

و شـهـرسـتـان هـای تـهـران روز یکـشنبـه  ۱۸ شـهـریــور مـاه ۹۷ در

هـتـل پـارسیـان آزادی بـرگـزار گـردیـد .

احمـدی پنـجکی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات

و  عـضـو هـیـئـت مـدیــره کـانون بازنشستگان  اسـتـان تـهـران در ایـن

گـردهــمــایــی دیـرکـرد پــرداخــت هـزیـنـه هـا و مـشـکلات پـیـرامـون

بـیـمـه تـکـمیلی بـازنـشسـتـگـان را مطـرح و خـواستار رفع آن گردید  .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
مراسم تکریم بازنشستگان در پارک لاله روز پنج شنبه ۱۵ شهریور ۹۷

مـراسـم روز تکـریم بازنشستگان در پـارک لاله صبح روز پنـج شنبه ۱۵

شهـریـور مـاه  ۹۷ بـا حضـور مـدیـر عامـل سـازمـان و بـازنـشستـگـان

تـامـیـن اجتمـاعـی بـرگـزار گـردیـد . احـمـدی پـنـجکـی رئیـس کـانـون

بـازنشستـگـان شمـیـرانـات هـمـراه بـا عـده زیـادی از اعضای کـانـون

شـمـیــرانـات در ایـن مـراسـم شـرکـت نـمـودنـد و خـواستـه کـانــون

بازنشستگان شمیرانات را که اجرای همسان سازی می باشد را در

این مراسـم منعکس نمودند . همچنین در پایان مراسـم مـدیـر عـامـل

سازمان جهت اجرای همسان سازی تا پایان سال ۹۷ قول مساعد به

بازنشستگان اعلام نمودند .  [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بیانیه

بیانیه مصوبه در همایش مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ قرائت گردید
و با تایید تمامی اعضای شرکت کننده به تصویب رسید .

 

تایید بیانیه فوق توسط شرکت کنندگان در همایش[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم کانون

در صورت اتمام تاریخ اعتبار کارت عضویت به کانون مراجعه نمایید .

آدرس جدید کانون : میـدان قـدس ابتـدای خیـابـان شهـرداری بـالای

عینک سازی آرش پلاک ۳۵[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
سفر اعضای کانون شمیرانات به شمشک مورخ ۹۷/۰۴/۰۶ برگزار گردید


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷
اطلاعیه سفر

قابل توجه اعضای کانون

ثبت نام سفر شمشک

از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۷ آغاز گردیده است

علاقه مندان با در دست داشتن کارت عضویت

 کانون جهت ثبت نام مراجعه نمایید[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دلنوشته

 

پدر و مادر عزیزم شما که هزاران

بار ترک برداشته اید و هرگز دم از شکست نزدید

غرورم را خریدید و مغرورم نگشتید

پرواز را یادم دادید و پریدنم را نگریستید

من از شما من شدم

هستیم از شما هست …

پس دستانم را بگیرید که بزرگ کودکتان

هنوز غرق در نیاز شما است …

در شب ولادت پر سعادت امام حسن مجتبی ( ع )

و ایام پر فیض رمضان همه بهترین ها

را برایتان آرزومندم

و امیدوارم که دعای خیرتان بدرقه راهم گردد[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنج شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم 

آدرس جدید کانون 

 

 میدان قدس خ شهرداری رو به روی مترو

جنب پل هوایی بالای عینک سازی

ساختمان پلاک ۳۵ زنگ ۳

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
اطلاعیه

نمایندگی بیمه تکمیلی مورد تائید کانون[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷