كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » دسته‌بندی نشده
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اطلاعیه سفر شمشک

قابل توجه اعضای محترم کانون

ثبت نام سفر شمشک از مورخ ۹۷/۰۹/۱۲ آغاز شد

 

ثبت نام سفر شمشک در جشن شب یلدا

علاقه مندان با دردست داشتن کارت عضویت و کارت ملی همراهان

برای ثبت نام به کانون مراجعه کنید

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷
اطلاعیه بیمه تکمیلی

اطلاعیه تعهدات بیمه تکمیلی [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷
اطلاعیه بیمه تکمیلی
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷
اطلاعیه بیمه تکمیلی
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۷
تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون

 

در گـذشـت نـاگهـانـی ریـاسـت محتـرم سازمـان تـامیـن اجتـماعی

جنـاب آقـای دکـتـر سیـد تـقـی نـوربـخـش و مـعـاونـت پـارلـمـانـی

سازمـان تـامـیـن اجتـماعی جنـاب آقـای عبـدالـرحمـن تـاج الدینی

کـه در حــادثــه رانـنـدگــی بـسـیــار غـیــر مـنـتـظـره رخ داد را بـه

جـامـعـه بـزرگ تـامـیــن اجـتـمـاعـی و جـامـعـه کـارگـری کــشـور

و خـصـوصا خانواده محـتـرم آن دو عزیز تـسلیـت عرض می نماییم .

صبـر و شکیـبـابـی بـرای بـازمـانـدگـان آن دو عـزیـز از دسـت رفـتـه

را از خـداونـد مـتـعـال خـواستـاریـم .

 

    رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

شهرستان شمیرانات و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان

تامین اجتماعی استان تهران

                                                پرویز احمدی پنجکی

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷
خبر

جلسه هیئت مـدیـره کـانـون بـازنـشستـگان و

مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران

با مسئولین بیمارستان میلاد در روز یکشنبه

مورخ ۹۷/۰۸/۲۰در بیمارستان میلاد برگزار گردید .

در ایـن جلسه کـه بـا حضـور مسئـولیـن و معاونت بیمارستان میلاد

برگزار گردید مشکلات درمـانـی بـازنشستگان و مستمـری بگیران در

رابـطـه بـا بـیـمـارستـان میـلاد مـورد بحـث و بـررسی قـرار گـرفـت .

همچنین کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران مخالفت

خود را با اداره کردن بیمارستان میلاد به صورت هلدینـگ اعلام کرد .

این جلسه با قول مساعد و همکاری مسئـولین جهـت رفـع مشکلات

بیمه شدگان در بیمارستان میلاد پایان یافت .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷

*اطلاعیه مهم * [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷
اطلاعیه

*شرایط انصراف بیمه تکمیلی *[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷
خبر

بازدید رئیس کانون بازنشستگان

تامین اجتماعی شمیرانات

از  بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ

نمایندگی هـ محبی ( شعبه تجریش )[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷