كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » دسته‌بندی نشده
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اطلاعیه سفر کیش

قابل توجه اعضای محترم کانون

ثبت نام سفر کیش از مورخ ۹۸/۳/۲۶ به مدت دو روز انجام میپذیرد. علاقمندان با در دست داشتن کارت عضویت خود و کارت ملی همراهان به کانون مراجعه نمایند.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه سفرشمشک

قابل توجه اعضای محترم کانون

ثبت نام سفر شمشک از مورخ ۹۸/۳/۲۱ آغاز شد. علاقمندان با در دست داشتن کارت ملی و کارت عضویت  به کانون مراجعه نمایند.

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
اخبار

همسان سازی حقوق یا هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان طبق برنامه توسعه ششم باید در سال ۹۸ اجرا گردد در غیر این صورت منتظر تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان تامین اجتماعی باشید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۸
خبر

دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران شدیداً از مصاحبه های پی در پی در مورد اندک افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در سال ۹۸ انتقاد کرد.

احمدی پنجکی دبیر کانون بازنشــستگان تامین اجتماعی استان تهران و رئیــس کانون بازنشستگان  شــمیرانات  بیان  نمود که  با  توجه  به  افزایش سر ســام آور گرانی و تــورم موجود، افـــزایــش ناچیــز مســـتمری بازنــشـستگان هنــــــوز اجرایـــی نشده امـــا هــــر روز در رســانه ها و طــی مصاحبات متعدد اعلــام می کننــد که این خود باعـــث گــــرانی و تورم بیـــشتر گردیده است.

با توجه به شـدت تورم حاکم  این افزایش اندک نیز پاسخگوی مشــکل معیــشتی این قشـر نمی باشد دولت باید هر چه  زودتر تدبیری بیاندیــشد چون گرانی به  شدت زندگی بازنــشســتگان  را مختــل  نموده  شـورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ و ســازمان تامین اجتماعی نیز حقوق و مسـتمری بازنشـستگان را بر اسـاس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصــمیم گیری میــنمایند باید به جای این مصــاحبه ها و وعــده های تکراری به دنبال وصول و پیـگیری مطالبـات سازمان تامین اجتماعی از دولت و شرکت های شصتا و پیگیری موضوعات درمان و توجه به گرانی موجود باشـند و با تلاش مضــاعف و تدبیــری مسـئولانه سعــی در رفع مــشــکلات معیــشـــتی قــشر آســیب پذیر بازنشــستگان باشــند. دو ماه از ســال جدید گذشـــته اما هنوز آنچه تصمــیم گیری شده فقط در حد مصاحبه های رسانه ای تکرار میگــردد و این تکرارها باعث شدیدتر شدن گرانی گردیده است.

پنجــکی گفت : افزایش سال ۹۸ با در نظر گرفـــتن اینکه نســبت به ســالهای  قبل اندکی بیشتر بوده که واقعاً  این کلــمه بیــشتر در واقعیــت ناچیز میـــباشد و بر اســـاس واقعیتهــــای موجود جامعه هنوز قابل انتقاد و اعتراض میباشد. چنانچه دولــت توان مــــهار تورم و گرانــی را نداشته باشد بازنشســـــتگان نیز تـــوان تحـــمل این تورم را ندارند. کانون های بازنشســـتگان باید به طور منســجم و همــاهنگ با یکــــدیگر پیگیر احـــقاق حقوق بازنشســتگان باشند و خواســتار اجرای همسان سازی حقوقها که در برنامه توسعه ششم دولت مصوب گردیده ولی تاکنون اجرایی نشده است باشند بودجه نداریم، نداده اند و نمیشود همه اینها بهانه میباشد به علت سوء مدیریت مسئولان است.

احــمدی پنجــکی رئیس کانون بازنشــستگان شمیرانات و دبیر کانون بازنشــستگان استان تهران از کـانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور خواستار تشکیل جلسات مستمرتر و ارائه راهکار و پیگیرهای مصرانه جهت اجرایی شده همسان سازی در سال ۹۸ و قبل از ۲۵ تیر ۹۸ گردید. لذا دیگر سکوت جایز نیست و باید مــسئولین تامین اجتماعی منتظر و پاسـخگوی اعتراضات بازنشســتگان باشند. وی اشاره کرد که ما همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران در مورد اجرای هماهنگ سازی بر اساس برنامه توسعه ششم دولت میــباشیم و چنانچه اجرای هماهنگ سازی از سوی کانون عالی بازنشـــستگان تامــین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته نشود منتظر تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی کشور تا رسیدن به خواسته صنفی مان خواهیم بود.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار

  • سفر یک روز باغ گیاه شناسی همزمان با جشنواره گلابگیری مورخ  ۹۸/۲/۹ برگزار گردید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه

قابل توجه اعضای کانون

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن بیمه-ایران.png می‌باشد

قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه ­خودرو به صورت اقساط باشرکت

بیمه ایران کد ۲۰۴۰۴ منعقد گردید. متقاضیان عضو کانون میتوانند

یک هفته قبل از پایان زمان بیمه نامه با ارائه کارت عضویت کانون

و کارت ملی و مدارک خودرو همه روزه به جز روزهای سه شنبه    

به کانون مراجعه نمایند.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

شهرستان شمیرانات[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه سفر

قابل توجه اعضای کانون

ثبت نام سفر یک روزه باغ گیاه شناسی همراه با مراسم  گلابگیری از تاریخ ۹۸/۱/۲۵ آغاز گردیده است. علاقه مندان با در دست داشتن کارت عضویت جهت ثبت نام  مراجعه نمایید.

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
سفر اعضای کانون شمیرانات به مشهد مقدس مورخ ۹۷/۱۲/۹ برگزار گردید.
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنج شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
خبر

اطلاعیه بیمه تکمیلی

ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ فقط تا مورخه ۹۷/۱۱/۳۰ انجام میشود و بعد از آن به هیچ عنوان ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی پذیرفته نخواهد شد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۷