كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » دسته‌بندی نشده
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

دیدار رییس و نایب رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران مورخ دوشنبه ۹۹/۲/۲۹

در این دیدار پیرامون مشکلات کمبود کارگزاری در منطقه شمیرانات و نیز فضای نا مناسب کارگزاری این منطقه و همچنین مشکلات مربوط به اخذ فیش و احکام حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و دیگر موارد مرتبط با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. احمدی پنجکی رییس کانون بازنشستگان شمیرانات در این جلسه از جناب آقای ملکی سرپرست اداره کل شرق تهران درخواست نمود به جهت رفع و پیگیری مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران منطقه شمیرانات جلسات بیشتری با حضور سرپرست اداره کل شرق تهران و کانون بازنشستگان شمیرانات در فواصل های بیشتری برگزار گردد. در پایان جلسه سرپرست اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به جهت مساعدت در رفع و پیگیری مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران و موارد کارگزاری ها و اخذ فیش و احکام و برگزاری جلسات فی ما بین قول مساعدت ابراز نمودند.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تبریک
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اخبار

اعتراض کانون بازنشستگان استان تهران با واگذاری

شرکتهای شستا و زیر مجموعه آن

بزرگترین دستبرد غارت گرانه به هـستی کارگران؟! عرضه شستا در بورس شـاید وقیحانه ترین غارت اموال کارگران ایران در تاریخ معاصر می باشد. شستا از نظر حقوقی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق دارد مالکیت آن اساساً متعلق به دولت نیست که دولت اختیار واگذاری آن را داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی شستا و صندوق بازنشستگی و همه شرکتهای زیر مجموعه آنها با پول بیمه­ گزاران بوجود آمده بنابراین مالک دولت نیست که واگذار کند ده درصد هلدینگ شستا که متعلق به سازمان تامین اجــتماعی در بورس به فروش می رسد این بزرگترین دزدی و غارت گری از دارایی های میلیونها کارگر که در طول سالیان حق بیمه پرداخت کرده اند می باشد. اینکه می­گویند درآمد حاصله به جیب تامین اجتماعی واریز میشود دروغ است دولت تا پایان سال ۹۸ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. واگذاری و حراج شستا در بورس اشتباه و خیانت دولت در حق سازمان تامین اجتماعی و کارگران و بازنشستگان است. شستا شرکتهای سازمان تامین اجتماعی شامل حدوداً بالای ۲۰۰ شرکت و کارخانه است خصوصی سازی شستا در شرایط بحرانی و بیماری کرونا در حقیقت سوء استفاده نوکران آمریکا و غرب برای نابودی شستا و تخریب کامل سازمان تامین اجتــماعی می باشــد و دولت با این کار می­خــواهد کــسری بودجه و هزینه­ های بیماری کرونا را از جیب ما کارگران تامین کند دولت به جای پرداخت بدهکاری کلان خود به تامین اجتماعی به جای پرداخت بدهی خود با خصوصی سازی شستا چاله خودش را پر کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که کارگزاران آمریکا و غرب هستند. دستور نابودی سازمان تامین اجتماعی و هرچه برای کارگران و سازمان تامین اجتماعی و مردم است را به نوکران داخلیشان بدهند. منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستــگاه اجــرایی دولتی نیســـت و حق النــاس است. دولــت ­ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تامین منابع این طرحها شرعاً و قانوناً به عهده دولت است. مصوباتی داده ­اند که منجر به کاهــش منابع یا ورودی­های و افزایش مصارف یا خروجی­های سازمان تامین اجتماعی گردیده است. یکی از مولفه های اصلی فــعالیت سازمان­های بیمه­ گر حوزه سرمایه­ گذاری است و بیمه­ گران برای حفظ و ارتقـای ارزش ذخایر و اندوخته­ های بیمه ه­ای خود بایســـتی نســـبت به سـرمایه­ گذاری اقدام نمایند. در دهه ۶۰ شرکت سرمایه­ گذاری تامین اجتماعی (شستا) داده میشود و دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را در قالب اموال و دارایی­ها و املاک و سهام با سازمان تهاتر میکند. با وجود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه­ گر اجتماعی در کشور، که همگی دارای شرکت سرمایه­ گذاری هستن ولی دولت و مجلس و رسانه ­ها هر زمان که می­خواهند در مورد بازار سرمایه حرف بزنند. بحث شستا مطرح شود در صورتی که قریب اتفاق صندوق­های ۲۲ گانه (به جز صندوق وکلا و صندوق روستائیان و تا حدودی صندوق آینده ­ساز) طی یک دهه اخیر دارند از جیب دولت و دستگاه­های اجرایی مربوطه ارتزاق می­کــنند و کمک می­گیرند ولی هیچکس به سرمایه­ گذاری آنها کاری ندارند فقط و فقط شستا مدنظر قرار گرفته و میگیرد در صورتی که نه تنها سازمان تامین اجتماعی از دولت کمک نمی­گیرد بلـــکه به دولــت هم قرض داده و بالغ بر ۲۵۰ میلیــارد تومــان از دولت طلــب دارد. مدیر عامــل شــستا آقای رضـوانی فر گفــت ســود حاصل از سرمایه­ گذاری شستا در بورس صرف ارتقای کیفیت و کمیت برای خدمات رسانی بهتر به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خواهد شد پس برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان سریعاً از فروش و واگذاری سهام اقدام گردد. کانون بازنشستگان و مستمری ­بگیران تامین اجتماعی استان تهران با هرگونه واگذاری و فروش شرکتها و اموال و دارائی­ها سازمان تامین اجتماعی مخالف بوده و فروش شرکت شستا که از اموال بازنشستگان و کارگران بوده محکوم می­ــکنیم و به هــیچ وجه مورد رضایــت کانون نمی­باشد.

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
اخبار

نامه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین

اجتماعی استان تهران به مدیرعامل سازمان تامین 

 اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
اخبار

نشست دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران استان

تهران احمدی پنجکی با معاونت وزیرتعاون کار

و رفاه اجتماعی آقای مهندس شاه کرمی در

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۹

احمدی پنجکی دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران استان تهران گفت: در این نشست پیرامون مشخص شدن دستمزد کارگران و همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی صحبت و فردا شب شورای عالی کار تشکیل جلسه و وضعیت دستمزد کارگران را در سال ۹۹ مشخص خواهد کرد. احمدی پنجکی گفت همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز مقرر گردید هر چه سریعتر تصمیم گیری و اجرایی گردد. در این نشست که پیرامون افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران وهمسان سازی حقوق بازنشستگان و بدهی دولت به تأمین اجتماعی و بحران های پیش رو در مورد تأمین اجتماعی و فروش شرکتهای شستا و توجه به مشکلات موجود تبادل نظر شد که معاونت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای مهندس شاه کرمی ضمن خیر مقدم قول مساعد دادند که وضعیت دستمزد کارگران فردا شب با تشکیل جلسه شورای عالی کار مشخص خواهد شد. ایشان همچنین قول مساعد دادند نشست ها و پیگیری ها در مورد مسائل مختلف به صورت کارشناسی در آینده برگزار گردد. وی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد نظر وزیر کار و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی مثبت است و قرار شد همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی و عملیاتی گردد. ایشان در مورد بحران های واحدهای صنعتی و کارگاه های مختلف به علت بیماری کرونا و رکود این واحدها صحبت و از نمایندگان کارگران و جامعه اسلامی کارگران خواست در این زمینه کارفرمایان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را یاری کنند تا کسب و کار رونق و امنیت شغلی کارگران تضمین گردد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
اخبار

نوبخت قول دادید عمل کنید 

دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران استان تهران و دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران پرویز احمدی پنجکی درمورد بی توجهی و کم کاری رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت گفت اگر همه را ببخشم شما را نمی توانیم ببخشیم، شما عضو اصلی هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی هستید دولت برای اینکه بر سازمان تامین اجتماعی تسلط پیدا کند شورایعالی تامین اجتماعی و هیئت نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی را تغییر داده تا شرکاء اصلی سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان که سهامدار اصلی آن هستند نتواند در مسائل اساسی و کلان سازمان تامین اجتماعی نقش موثری داشته باشند، احمدی پنجکی گفت آقای نوبخت جایگاه نمایندگان کارگران و کارفرمایان  را در هیئت امناء سازمان اشغال کردید شما به عنوان عضو  اصلی هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی اگر از وضعیت بد سازمان خبر ندارید  که وای بر شما، اگر خبر دارید که حتماً دارید شما  به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیئت امناء باید کمک می کردید بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در لایحه بودجه سال ۹۸ به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود به سازمان پرداخت می کردید تا همسان سازی   حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اجراء می شد. پس کوتاهی کردید این که بگوید موضوع بازنشستگان و کارگران به شما ربطی ندارد و دیگران باید تصمیم گیری کنند قابل قبول نیست، اقدام کنید تا سیل عظیمی از کارگران و بازنشستگان شما را دچار مشکل نکند و حتماً اگر مشکل حل نشود به عنوان عضو اصلی هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو باشید، نگذارید در جلوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بر علیه شما تجمع کنیم. 

همچنین نباید پیگیریهای ما به سبب بی توجهی سازمان برنامه و بودجه باعث شود همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از سوی مسئولین تامین اجتماعی اجرا نگردد، مدیری که مصاحبه می کند و میگوید طرح ما آماده است بودجه بدهند اجرا کنیم بودجه از آسمان نمی آید بودجه را باید می رفتید و می گرفتید اگر نگرفتید بهانه تراشی شمارا قبول نداریم، شما از مدیران ارشد سازمان بودید و رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو اصلی هیئت امناء شما بود پس کمک کنید تا همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا گردد هیچگونه بهانه تراشی قابل قبول نیست، اجرای همسان سازی سریع سریع سریع

نوبخت اعلام کرد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی را با واگذاری اموال و سهام به تامین اجتماعی برای اجرای همسان سازی پرداخت می کنیم ما سپاسگذاریم، قول می دهید عمل کنید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
اخبار

ما کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین

اجتماعی را به چالش نکشید

ما کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به چالش نکشید هفته کارگر نزدیک است خواهان افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران و بازنشستگان و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران استان تهران پرویز احمدی پنجکی شدیداً از عملکرد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورایعالی کارانتقاد کرد. وی گفت باید تمامی تشکل های شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار حمایت و پشتیبانی کنند. اینکه برای اولین بار در طول فعالیت شورایعالی کار در پایان سال ۹۸ افزایش دستمزد کارگران به نتیجه نرسیده جای شک و ابهام است!

پنجکی گفت جلسات شورایعالی کار دقیقه نود پایان سال برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان کارگران پیرامون افزایش دستمزد هر آنچه آنها گفتند نمایندگان کارگران قبول کنند که نشد و بی نتیجه ماند. نمایندگان شریف کارگران قبول نکردند و امضا نکردند و تصمیم گیری افزایش دستمزد ۹۹ به ماه فروردین موکول گردید. متأسفانه میلیونها کارگر و بازنشستگان پیرامون افزایش سال جدید بلاتکلیف هستند ولی از طرف دیگر صحبت از افزایش ۷۲٫۵ درصد حقوق ماهانه کارمندان دولت می باشد. دولتمردان و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، کارگران و بازنشستگان را به هیچ قلمداد کرده اند. اوضاع نابسامان در شروع سال ۹۹ برای کارگران و بازنشستگان و بیماری کرونا هر روز خانواده های زیادی را درگیر کرده و تصمیم گیری افزایش دستمزد در ماه فروردین ۹۹ مشخص نیست، چه خواهد شد و نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار با کمال تعجب تعیین دستمزد را به شرایط بعد از بحران کرونا موکول کردند که نگرانی های کارگران و بازنشستگان را دو چندان و پر التهاب کرده و ناگواری های روحی کرونا هم مزید بر علت شد نگرانی های ما بازنشستگان از بیماری کرونا از یک سو و قادر به تامین حتی نیمی از هزینه های زندگی را بازنشستگان ندارند و از طرف دیگر مصاحبه های پی در پی مسئولین و تشکل های مختلف برای اجرای همسان سازی حقوق با توجه به وعده های مکرر عملی نگردید.

پنجکی می گوید بارها به مسئولین و کانونعالی کشور تذکر دادیم که سازمان حال خوشی ندارد فکر چاره ای بکنیم آنقدر کوتاهی کردند که بیماری کرونا وارد میدان شد انگار کارگران و بازنشستگان در این مملکت زندگی نمی کنند. سازمان را تاراج کرده اند اموال و دارایی های ما را برده اند دولت حقوق خودش و کارمندانش را از بودجه عمومی افزایش ۷۲٫۵ درصد در نظر گرفته چون تصمیم گیران کشور در دولت هر چقدر حقوق بیشتر شود ذینفع هستند.

پنجکی گفت ما بازنشستگان و کارگران برای افزایش آنها حسادت نمی کنیم پس برای کارگران و بازنشستگان چی؟ هر ساله وقتی بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود بحث تحریم کشور و بحران واحدهای صنعتی و بیماری کرونا و هزاران بلا و درد بیان می شود تا حقوق کارگران و بازنشستگان باید با جدیت و قدرت و اقتدار و بدون ترس از جایگاه قانونی خود راه کارها را پیدا کنند و از منافع و حقوق کارگران با تمام توان دفاع کنند. ما نیز وظیفه داریم از نمایندگان واقعی و دلسوز خودمان در تشکلات دفاع کنیم. بنابراین از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در دفاع از حق و حقوق کارگران که شجاعت بخرج دادند و صورت جلسه را امضا نکردند پشتیبانی و حمایت می کنیم.

احمدی پنجکی می گوید نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای افزایش حقوق ۹۹ دفاع کنند و تسلیم نداریم ها نشوند!!  به مسئولین مخصوصاً وزیر کار و رفاه اجتماعی و دولتمردان متذکر می شویم این بی توجهی ها را تحمل نخواهیم کرد. کوتاهی و اهانت به شریف ترین و صادق ترین و زحمتکس ترین قشر جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان دیگر قابل تحمل نیست.

پنجکی گفت شدیداً از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گله و انتقاد داریم که چرا در دولت مانند وزرای دیگر از وضعیت بد معیشت کارگران و بازنشستگان و بحران سازمان تأمین اجتماعی دفاع و صحبت نمی کند و واقعیت ها را به دولت گزارش نمی دهد. این کوتاهی قابل بخشش نیست و بیماری کرونا هم وضعیت را روز به روز برای این قشر ضعیف سخت تر می کند.

احمدی پنجکی می گوید اگر پول و بودجه نیست برای همه نباشد و اگر هست برای همه باشد نمایندگان بی حال و برخی کانون های کم کار و فرصت طلب اگر توان دفاع از کارگران و بازنشستگان را ندارند استعفا بدهند تا دیگران که توان دارند تکلیف را مشخص کنند. با چند تا نامه نوشتن که مشکلات حل نمی شود. سکوت ما تشکل ها و کم کاری ما خیانت به جمعیت عظیمی از جامعه کارگری و بازنشستگان می باشد. خیلی از دوستان که هر روز با وزیر چای و نوشابه میل می کنند و کرنش می کنند و با دولت بستنی!!! بدانند دارند به کارگران و بازنشستگان خیانت می کنند و نشست های پی در پی با مسئولین و وزیر کار و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دارند ولی نتیجه ای از آن نشست ها و جلسات برای کارگران و بازنشستگان حاصل نمی گردد.

احمدی پنجکی می گوید آقایان یا شما را به حساب نمی آورند و دندان شمرده اند و یا از جایگاه ضعف استفاده می کنند باید با تمام توان و قدرت از کارگران و بازنشستگان دفاع کنیم تا حساب کار دستشان بیاید. قدرت شما و ما، کارگران و بازنشستگان هستند شما حرکت کنید ما پشتیبانی و حمایت می کنیم تا متوجه شوند و نمایندگان قانونی تشکلات را کوچک ندانند. دیگر کم کاری ها و کم توجهی ها را نخواهیم پذیرفت و دیگر فریب حرف های قشنگ را نمی خوریم بلکه کارگران و بازنشستگان عمل می خواهند و نتیجه کارهایمان را می خواهند. کوتاهی ها قابل پذیرش نیست مسئولیت این بی توجهی ها به عهده کسانی خواهد بود که کم کاری کردند و کارگران و بازنشستگان را به مسخره گرفته اند. بدهی انبوه دولت به تأمین اجتماعی، همه جا از بودجه عمومی خرج می شود ولی برای کارگران و بازنشستگان حرام است. در لایحه بودجه ۹۸ پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیش بینی شده بود که تا پایان سال فقط ۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد و مابقی  هیچ. این ها همه را صحبت و مذاکره کردید و نامه دادید و نشست های مختلف برگزار کردید!! چرا ما را حساب نمی کنند ایراد کار در کجاست؟ ایراد کار از ما می باشد نه دیگران. شیوع آسیب های کرونا به وضعیت کسب و کار و واحدهای صنعتی باعث شد مجدداً دولت بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. تأخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایان به علت رکود کسب و کار و بحران مالی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بر دوش سازمان گذاشته شده.

پنجکی گفت دولت کلاً کارگران و بازنشستگان را فراموش کرده انگار وجود نداریم آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشکل های کشوری و لشگری جلسه تشکیل می دهد و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای متناسب سازی آنها اختصاص می دهد ولی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را مادر دیگری زاییده، متأسفانه به علت کم کاری مدیران تأمین اجتماعی و وزیر کار و تشکل های کارگری حتی حاضر نیستند بدهی خودشان را به سازمان پرداخت کنند چه برسد فکری به حال حقوق ما باشند. دولت ۲۵۰ هزار میلیار تومان بدهکار هست تأمین اجتماعی و افراد تحت پوشش  این سازمان به علت بیماری کرونا بیشترین آسیب های اقتصادی را بر اثر این بیماری دارد تحمل می کند. همانطور که دولت محترم بخش درمان و بیمارستان های تأمین اجتماعی را برای بیماری کرونا اختصاص می دهد مانند کارمندان دولت نمی تواند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جداگانه برای همسان سازی بازنشستگان اختصاص دهد؟

پنجکی دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران و دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران از تمامی تشکل های کارگری و بازنشستگی می خواهد مصرانه پی گیر از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخواهیم سریعاً به تعهداتشان در قبال کارگران و بازنشستگان عمل کنند و باید تحت فشار قرار بگیرند و مطالبه گری کنیم. و همچنین از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار درخواست دارد سریعاً دنبال تشکیل جلسه شورایعالی کار باشند و تأخیر اصلاً جایز نیست و برای تعیین دستمزد سال ۹۹ بر اساس سبد معیشت و تورم واقعی و واقعیت های موجود تصمیم گیری نمایند. با تمام توان از شما نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار حمایت می کنیم و از نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار می خواهیم واقع بین باشند و همه مشکلات کشور را به دوش کارگران نگذارند. فشار بر کارگران و بازنشستگان از جهت معیشت بسیار سنگین و وحشتناک است. از نمایندگان تشکلات می خواهیم با اتحاد و انسجام برای احقاق حقوق کارگران  بازنشستگان تأمین اجتماعی به جدیت پی گیر باشند.

  [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
تبریک

حلول خجسته بهاران و فرخنده نوروز، روز رویش مجدد طبیعت و استشمام عطر ماندن و بقاء را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک عرض نموده و زیباترین و نیکوترین ایام و فرجام را برای شما آرزومندم. سالی که گذشت توانستیم با انسجام و همراهی شما سروران گرامی گام­ های مؤثری در جهت تحقق خواسته های صنفی امان ثبت نماییم. امید است در سال جدید با عزمی راسخ و اتکا به خداوند متعال بتوانیم با پیگیری هر چه سریعتر اجرای همسان سازی حقوق­ ها وضعیت معیشتی بازنشستگان را از بحران و چالش موجود که شرایط بسیار سختی برای قــشر بازنشــستگان حادث نموده است برطرف نماییم. همــچنین از شما اعضای محترم کانـون که در ایام­ ها و مناسبت­ ها در همایشات و جلســـات متعدد با حضور پر شــورتان ما را یاری نموده اید تشــکر و قدردانی می نمایم. در خاتمه از شما عزیزان صمیمانه و مصرانه درخواست می نمایم به جهت جلوگیری از انتشار و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا که در ایام پایانی سال بسیاری از خانواده های عزیزانمان را در سوگ فرو برده و کمک به پرسنل و پزشکان دلسوز و کادر درمانی کشور که روزهای بسیار زیادی را در شرایط بسیار سخت به دور از خانواده هایشان همواره مشغول مداوای بیماران بوده و می باشند دست یاری و اتحاد به یکدیگر دهیم و بتوانیم در بهار پیش رو با گذراندن این بحران به سلامتی و تندرستی بار دیگر شما خوبان و عزیزان را در خانه امان که مزین به نام زیبای کانون بازنشستگان می باشد در صحت و سلامت کامل ملاقات نماییم. 

         و من الله التوفیق 

       دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامیـــن اجتمــاعی استان تهران

                               رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                       تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات 

                                              پرویز احمدی پنجکی

                                                                                                                                        

                                                                                                 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
اخبار
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
اخبار

اطلاعیه بیمه تکمیلی

جهت ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی قرارداد ۹۹-۹۸ فقط تا آخر بهمن ماه فرصت می باشد بعد از این تاریخ ثبت نام و انصراف به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود ضمناً افرادی که در بهمن ماه ثبت نام خود را انجام میدهند ۴ ماه یکجا ( آذر ، دی ، بهمن و اسفند ) از حقوق آنها کسر خواهد شد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸