ثبت نام جهت بازدید از باغ گیاه شناسی

قابل توجه اعضاء محترم کانون جهت ثبت نام سفر یک روزه باغ گیاه شناسی ، اعضای محترم کانون می توانند با در دست داشتن کارت عضویت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به کانون مراجعه نمایند

دعوت به سفر سه روزه شمشک

قابل توجه اعضای کانون بازنشستگان شمیرانات سفر هتل شمشک از مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ به مدت سه روز ثبت نام میشود علاقه مندان می‌توانند با در دست داشتن کارت عضویت کانون جهت ثبت نام به کانون باز نشستگان شمیرانات مراجعه نمایند .

اطلاعیه سفر شمشک

قابل توجه اعضای محترم کانون    ثبت نام سفر شمشک از مورخ ۹۸/۷/۱۶ آغاز شد. علاقمندان با در  دست داشتن کارت ملی و کارت عضویت به کانون مراجعه نمایند.  

اطلاعیه سفر کیش

قابل توجه اعضای محترم کانون  ثبت نام سفر کیش از مورخ ۹۸/۶/۲۶ آغاز شد. علاقمندان با در  دست داشتن کارت ملی و کارت عضویت به کانون مراجعه نمایند.