كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتآبان ۱۳۹۸ - کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان

از یکایک شما سـروران گرامی که درهمایش مورخ ۹۸/۸/۱ با حـضور

و یاری اتان ما را در پیـــگیری اهداف صـنفی امان همراهی نموده اید

تشکر و قدردانی  می نمائیم. 

                                                                     و من الله التوفیق

                                                                   پرویز احمدی پنجکی 

                                                   رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                                              تأمین اجتماعی شمیرانات

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸