كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتاسفند ۱۳۹۸ - کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اطلاعیه

کانون درتعطیلات عید نوروز از ۹۸/۱۲/۲۴ لغایت ۹۹/۱/۱۵ تعطیل

می باشد. شروع به کار مجدد کانون ۹۹/۱/۱۶ می باشد.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸