كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتمهر ۱۳۹۹ - کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

نامه رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات به ریاست کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور در مورد اجرای سنوات ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور و اضافه شدن افزایش متناسب سازی در حقوق پایه و مستمری بازنشستگان

ریاست محترم کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کشور

برادر ارجمند جناب آقای بیات

و اعضای محترم هیئت مدیره کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً ضمن آرزوی توفیق در امور کانون و تبریک هفته دفاع مقدس به استحضار می رساند با توجه به در نظر گرفتن آیتم های مهمی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ازجمله میزان مدت حق پرداخت بیمه در بحث متناسب سازی در خصوص نادیده گرفتن سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور که برابر با جزء چهار و جزء شش بند ب ماده واحده اگر کارفرما چهاردرصد بابت حق بیمه و چهاردرصد بابت حق مستمری این گروه پرداخت نکند بازنشستگی صورت نخواهد گرفت این مورد بدین معنا است که مبلغ حق بیمه سنوات ارفاقی قبل از بازنشسته شدن پرداخت میگردد لذا از آنجایی که حذف یا نادیده گرفتن سنواتی که بابت آن ها وجه حق بیمه پرداخت شده عین ظلم و بی عدالتی می باشد و با قوانین جاری تأمین اجتماعی منافات دارد و با توجه به اینکه کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور کارکرده و با استفاده از تبصره ۲ماده ۷۶ قانون بازنشسته شده اند با توجه به غیر استاندارد بودن محیط کار و عوامل بیولوژیکی ، فیزیکی ، شیمیایی،  مکانیکی محیط کار که منجر به بروز تنش بالاتر از ظرفیت های طبیعی و و جسمی و روانی شده تا پایان عمر با مشکلات شدید جسمی و عوارض ناشی از آن مواجه هستند لذا از حضرات عالی تقاضا دارد اصلاح موارد فوق با درنظر گرفتن سنوات ارفاقی و محاسبه آن در قانون متناسب سازی را داریم.

ضمناً یکی دیگر از خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران، اضافه شدن افزایش متناسب سازی که در احکام به صورت جداگانه صورت گرفته هرچه سریع تر در حقوق پایه و مستمری بازنشستگان منظور گردد که بتوانند از افزایش سالیانه بهره مند گردند.

انشالله خداوند به شما خیردنیا وآخرت عنایت فرماید.

                                                                با تقدیم احترامات

                                            رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                          تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات و دبیرکانون

                                بازنشستگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران

                                                         پرویز احمدی پنجکی

مکاتبات رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات پیرامون اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به تورم تصاعدی حاکم بر جامعه که وضعیت معیشتی قشر بازنشستگان را دچار تزلزل نموده است به :

۱) وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

۲) ریاست هیئت امنا و نمایندگان کارگران و بیمه شدگان در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی

۳) ریاست و اعضای هیئت مدیره کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور

۴) مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

وزیرمحترم تعاون و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند جناب آقای شریعتمداری

سلام علیکم

احتراماً و با سلام بر شهیدان و رزمندگان سرافراز اسلام و جانبازان و معلولان و تبریک هفته دفاع مقدس به حضرتعالی به استحضار میرساند هفته دفاع مقدس است و برای پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران خون های زیادی داده شد از کارگران شریف و زحمتکش گرفته تا دیگر قشرهای جامعه صاحبان این نظام و انقلاب هستند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خیلی ها که کارگر بودند و بازنشسته شدند ذر جبهه های جنگ حضور داشتند و خیلی ها از آن ها از جانبازان و معلولان و آزادگان جنگ تحمیلی بودند که درحال حاضر مستمر بگیر سازمان تأمین اجتماعی  می باشند این روانیست  با توجه به آمار رسمی کشور که تورم را ۴۱٫۲ درصد برای سال ۹۹ اعلام کردند افزایش مستمری بازنشستگان ما حدوداً ۲۶درصد  برای سال ۹۹ افزایش پیدا کرده حدوداً ۱۵٫۲ درصد کمتر از تورم و افزایش سرسام آور بعد از افزایش مستمری بازنشستگان نیز چشمگیر و وحشتناک شده با وقوع بحران کرونا افزایش تورم بازنشستگان و مستمری بگیران را در شرایط سختی قرارداد عدم کفایت مستمری آن ها و مسئله گرانی روزبروز با فرآیند تورم روی زندگی بازنشستگان افزایش می یابد سبد حداقل معیشت در اسفند ۹۸حدوداً چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان بوده و در مرداد ۹۹ سبد  معیشت هفت میلیون و پانصد هزار تومان با درنظر گرفتن سهم مسکن هزینه های زندگی افزایش یافته.

جناب وزیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار اجرای قانون هستند ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تأکید  دارد سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

هیچ سالی این بند از قانون را تأمین اجتماعی عمل نکرده یعنی  قانون شکنی کرده است اگر یک کارگر و یا بازنشسته قانون شکنی کند شدیداً با ایشان برخورد می شود اما مسئولین که قانون شکنی میکنند با ایشان چه باید کرده فریاد و داد بازنشستگان را کجا باید برود.امسال باتوجه به افزایش ۲۶ درصدی حداقل ها و اجرای نیمه کاره متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازهم فاصله بازنشستگان با تورم و رسیدن به سبد معشیت بسیار است.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار جدی  برای اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ از سوی مشتریان تأمین اجتماعی با دستور سریع حضرتعالی می باشند.

سکوت در مقابل قانون شکنی خیانت به بازنشستگان و مستمری بگیران است بنابراین ما اجرای قانون را می خواهیم چیز اضافه از شما طلب نمی کنیم مشکلات کشور و گرفتاری ها را هم می دانیم همیشه هم در عزا و هم در عروسی سر ما را می برند. زمانی که وضع خوب است بهانه دارند، زمانی که وضع بد است باز بهانه دارند. جناب وزیر این کمترین خواسته بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از جنابعالی است اجرای قانون ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باتوجه به افزایش هزینه زندگی را از جنابعالی داریم.

انشالله با توجه به وضعیت گرانی و تورم واقعی برآنیم دوم سال ۹۹ دستور فرمائید آنچه تورم رسمی در کشور اعلام گردید به حقوق و مستری بازنشستگان اضافه گردد.هیئت مدیره سازمان مصوب و به هیئت امناء تأمین اجتماعی ارجاع و پس از تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد گردد. از اینکه مشکلات بازنشستگان را مدنظر دارید سپاسگزاریم.

                                                              باتقدیم احترامات

                                            رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                         تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات و دبیرکانون

                                  بازنشستگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران

                                                           پرویز احمدی پنجکی

نماینده محترم کارگران و بیمه شدگان در هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً ضمن آرزوی توفیق، صحت و سلامتی در امور و تبریک هفته دفاع مقدس به استحضار میرساند کارگران و بازنشستگان ما در دوران جنگ تحمیلی جانفشانی های فراوانی در جبهه های جنگ داشته و در حال حاضر در جمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی جانبازان و معلولان و آزادگان فراوانی دیده میشوند که سهم بسزایی در جنگ داشتند و این روا نیست که از جهت معیشت در تنگنا باشند، این همه تلاش ما بر این بود که زیر بار ظلم و ستم نرویم و آنچه قانون و عرف است عمل گردد. متأسفانه هیچ توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در هیچ سالی توسط سازمان تأمین اجتماعی نشده است، تورم پایانی سال ۹۸ طبق آمار رسمی کشور ۴۱/۲ درصد بوده ولی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران حداقلی فقط ۲۶ درصد افزایش پیدا می کند یعنی ۱۵/۲ درصد زیر تورم و مجدداً بعد از افزایش اعلام شده برای بازنشستگان و مستمری بگیران قیمت ها سرسام آور افزایش و بصورت چشمگیر و تصاعدی باتوجه به وقوع بحران کرونا صورت می گردد. افزایش تورم بازنشستگان و خانواده های آن ها را در شرایط سختی قرار داده سبدحداقل معیشت در اسفند ۹۸ حدوداً چهار میلیون و نهصد و چهل هزارتومان ولی درمرداد ۹۹ سبد معیشت با سهم مسکن به حدوداً هفت میلیون و پانصد هزار تومان هزینه زندگی افزایش یافته است.

ما اجرای دقیق قانون را میخواهیم نه چیز دیگر. ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان را مکلف کرده است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

هیچ سال این بند از قانون را تأمین اجتماعی عمل نکرد و قانون را نادیده گرفته است. افزایش ۲۶درصدی مستمری ۹۹ و اجرای ناقص متناسب سازی مستمری بازنشستگان بازهم فاصله بازنشستگان با تورم و رسیدن به سبد معیشت بسیار است.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار جدی برای اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ از سوی هیئت امناء سازمان برای تصویب به هیئت وزیران هستیم.

سکوت در مقابل عدم اجرای قانون را نمی پذیریم و افرای که به قانون دهان کجی می کنند را نخواهیم بخشید. ما اجرای قانون را می خواهیم چیز اضافه ای از کسی طلب نمی کنیم.

انشالله باتوجه به وضعیت تورم و گرانی سرسام آور و افزایش قیمت ها مایحتاج روزمره بازنشستگان که زندگی را برای آن ها سخت کرده خواستار رسیدگی و اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ می باشیم . انشالله سریعاً در هیئت مدیره سازمان و هیئت امناء رسیدگی و جهت تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارجاع گردد.

از اینکه مشکلات و فشارهای زندگی به بازنشستگان را مدنظر دارید سپاسگزارم.

                                                             باتقدیم احترامات

                                            رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                          تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات و دبیرکانون

                                  بازنشستگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران

                                                        پرویز احمدی پنجکی

مدیرعامل محترم تأمین اجتماعی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سالاری

سلام علیکم

احتراماً ضمن آرزوی توفیق در امور و تبریک هفته دفاع مقدس به استحضار میرساند کارگران و بازنشستگان ما در دوران جنگ تحمیلی جانفشانی های فراوانی در جبهه های جنگ داشته و در حال حاضر در جمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی جانبازان و معلولان و آزادگان فراوانی دیده میشوند که سهم بسزایی در جنگ داشتند و این روا نیست که از جهت معیشت در تنگنا باشند، این همه تلاش ما بر این بود که زیر بار ظلم و ستم نرویم و آنچه قانون و عرف است عمل گردد. متأسفانه هیچ توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در هیچ سالی توسط سازمان تأمین اجتماعی نشده است، تورم سال ۹۹ طبق آمار رسمی کشور ۴۱٫۲ درصد بوده ولی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران حداقلی فقط ۲۶ درصد افزایش پیدا می کند یعنی ۱۵٫۲ درصد زیر تورم و مجدداً بعد از افزایش اعلام شده برای بازنشستگان و مستمری بگیران قیمت ها سرسام آور افزایش و بصورت چشمگیر و تصاعدی باتوجه به وقوع بحران کرونا صورت می گردد. افزایش تورم بازنشستگان و خانواده های آن ها را در شرایط سختی قرار داده سبدحداقل معیشت در اسفند ۹۸ حدوداً چهار میلیون و نهصد و چهل هزارتومان ولی درمرداد ۹۹ سبد معیشت با سهم مسکن به حدوداً هفت میلیون و پانصد هزار تومان هزینه زندگی افزایش یافته است.

ما اجرای دقیق قانون را میخواهیم نه چیز دیگر. ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان را مکلف کرده است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

هیچ سال این بند از قانون را تأمین اجتماعی عمل نکرد و قانون را نادیده گرفته است. افزایش ۲۶درصدی مستمری ۹۹ و اجرای ناقص متناسب سازی مستمری بازنشستگان بازهم فاصله بازنشستگان با تورم و رسیدن به سبد معیشت بسیار است.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار جدی برای اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ از سوی هیئت  امناء سازمان برای تصویب به هیئت وزیران هستیم.

سکوت در مقابل عدم اجرای قانون را نمی پذیریم و افرای که به قانون دهان کجی می کنند را نخواهیم بخشید. ما اجرای قانون را می خواهیم چیز اضافه ای از کسی طلب نمی کنیم.

انشالله باتوجه به وضعیت تورم و گرانی سرسام آور و افزایش قیمت ها مایحتاج روزمره بازنشستگان که زندگی را برای آن ها سخت کرده خواستار رسیدگی و اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ می باشیم . انشالله سریعاً در هیئت مدیره سازمان و هیئت امناء رسیدگی و جهت تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارجاع گردد.

از اینکه مشکلات و فشارهای زندگی به بازنشستگان را مدنظر دارید سپاسگزارم.

                                                              باتقدیم احترامات

                                         رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

                                        تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات و دبیرکانون

                                بازنشستگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران

                                                         پرویز احمدی پنجکی

ریاست محترم کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور

برادر ارجمند جناب آقای بیات

و اعضای محترم هیئت مدیره کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور

سلام علیکم

احتراما ضمن آرزوی توفیق در امور کانون و تبریک هفته دفاع مقدس به استحضار می رساند کارگران و بازنشستگان ما در دوران جنگ تحمیلی جانفشانی های فراوانی در جبهه های حق علیه باطل داشتند و در حال حاضر در جمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی جانبازان و معلولان و آزادگان فراوانی دیده می شوند که سهم بسزائی در جنگ داشتند و این روا نیست که در حال حاضر با همه ی تلاش های کانونعالی در مورد افزایش حقوق و مستمری سال ۹۹و اجرای متناسب سازی مجددا در تنگنای معیشت باشند تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور ۴۱٫۲ درصد افزایش حداقلی ۲۶ درصد و سایر سطوح ۱۵ در صد بعلاوه یک میلیون ثابت و نسبت به تورم اعلامی ۱۵٫۲ درصد عقب افتادیم و افزایش سرسام آور قیمت ها و مایحتاج روزمره بازنشستگان نیز بعد از اعلام افزایش مستمری که بصورت چشمگیر و وحشتناک باتوجه به وقوع بحران کرونا زندگی را برای خانواده بازنشستگان و مستمری بگیران سخت کرده رقم سبد حداقلی معیشت در اسفند ۹۸ حدودا ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ولی در ماه مرداد ۹۹ سبد معیشت با سهم مسکن حدودا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه زندگی افزایش یافته نیاز است کانونعالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان واقعی قشر عظیمی از بازنشستگان و مستمری بگیران برای احرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تلاش مظاعفی را انجام دهد هیچ سال توجهی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نشده و اگر هم شده بسیار کم رنگ بوده است که هیچ سالی ندیدیم که براساس تورم واقعی و هزینه زندگی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند و مستحضر هستید ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد . بنابراین انتظار داریم کانونعالی بازنشستگان کشور برای نیمه دوم سال ۹۹ که به تازگی شروع کردیم پیشنهاد خواستار جدی اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ از سوی سازمان تامین اجتماعی را داریم. و از کانونعالی بازنشستگان کشور خواهان پیشنهاد افزایش مجدد حقوق و مستمری بازنشستگان را برای نیمه دوم سال ۹۹ را داریم و این عین قانون است و ما فراتر از از قانون چیزی را طلب نکردیم بنابراین خواهشمند است تورم واقعی مشخص و پیشنهاد را سریعا به مدیرعامل و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیئت امنا تامین اجتماعی جهت  بررسی و تصویب به هیئت ویزران ارائه گردد و عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سالهای تورمی بالا یک دهان کجی به بازنشستگان بوده است امیدواریم با پیگیری دلسوزانه شما عزیزان این پیشنهاد سریعا به سازمان و وزیر کار و رفاه تامین اجتماعی ارائه گردد.

انشالله خداوند به شما خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید.

 

 

                                                              و من الله توفیق

                           رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات

                          ودبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران

                                                        پرویز احمدی پنجکی[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹