كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتاردیبهشت ۱۴۰۰ - کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

خواسته اصلی و اساسی بازنشستگان استمرار همیشگی و سالیانه همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شمیرانات می گوید: هر گامی که در جهت رفاه و آرامش بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برداشته شود، ستودنی است. اجرای متناسب سازی حقوق  بازنشستگان بخشی از شکاف میان حداقل بگیران تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری را برطرف کرده ولی هنوز با آن ها فاصله داریم و در اجرای همسان سازی با فرمولی که اجرایی گردید مزایای جانبی نباید به عنوان همسان سازی لحاظ می گردید و افزایش مزایای جانبی برای سال ۱۴۰۰ که در هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی  به تصویب رسید باید جدا از همسان سازی پرداخت گردد و برای استمرار مداوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان برای سال های بعد باید همه ساله در بودجه ها دولت و سازمان تأمین اجتماعی مبالغی  برای اینکار منظور و لحاظ گردد، که خوشبختانه  کانونعالی بازنشستگان طی نامه ای به ریاست جمهوری درخواست استمرار همسان سازی حقوق  بازنشستگان را در برنامه های دولت و بودجه ها به صورت همیشگی خواستار شدند و مورد حمایت تمامی کانون ها و بازنشستگان  می باشد و از هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه بودجه کشور و کانونعالی بازنشستگان انتظار داریم در این زمینه بازنشستگان را یاری نمایند.

احمدی پنجکی رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات گفت افزایش صورت گرفته برای سال ۱۴۰۰ که با تلاش های فراوان از سوی کانون های بازنشستگان و کانونعالی کشور بوده، متأسفانه به علت بالا بودن تورم و عدم مهار تورم از سوی دولتمردان این افزایش ها را کمرنگ جلوه می دهد.

از مجلس شورای اسلامی و دولت می خواهیم جلوی تورم را بگیرند، تبعیض و بی عدالتی بین صندوق ها نیز گرفته شود. یکی از خواسته های اصلی و اساسی بازنشستگان استمرار همیشگی و سالیانه همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه می باشد. همه ی نهادها و ارگان ها باید برای استمرار سالیانه همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان را یاری نمایند.

پنجکی می گوید متأسفانه عده ای از دوستان با نادیده گرفتن زحمات کانون ها، به کانون ها هجمه وارد می کنند زحمات کانونعالی بازنشستگان و کانون های استانی و شهرستانی را کمرنگ جلوه می دهند تحریک و ایجاد اختلاف و فاصله بین بازنشستگان جز ضرر چیزی عاید بازنشستگان نمی شود.

جبهه گیری های ناحق و تحریک و دامن زدن به اختلافات بین بازنشستگان باعث تضعیف قشر بازنشستگان می گردد برخوردهای بد و ناشاسیتی که در بعضی از گروه ها مشاهده می شود باعث دلسردی افراد زحمتکش خواهد شد تنها نهاد و تشکلی که بیشترین جمعیت را تحت پوشش دارد کانونعالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است و  بالاترین جمعیت بازنشستگان را در بردارد باید اجازه ندهیم که قدرت چانه زنی را از تشکل های بازنشستگی بگیرند در گذشته نمایندگان واحدهای صنعتی و خدماتی که نمایندگان کارگری داشتند شورای اسلامی کار بودند که به علت رکود صنعت و برخی شیطنت ها  این تشکل ضعیف گردید و تنها تشکلی بود که از حق و حقوق شاغلین دفاع میکرد. اما در حال حاضر اکثریت واحدها فاقد نماینده کارگران می باشند، و به راحتی با کارگران برخورد و حق و حقوق آنها را تضعیع می نمایند و کسی نیست که از حقوق آنها دفاع کند.

دشمنان و نااهلان میبینند که جمعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کرده و بانشستگان برای گرفتن حق و حقوق خود دارای تشکل بزرگی شده اند،همه می خواهند  از بازنشستگان سوء استفاده کنند و بازنشستگان را از حقوق خود محروم نمایند  آنوقت  خودمان تیشه برداشته و بر ریشه خود مان می زنیم  اگر مشکلی وجود دارد با گفتمان بین خود بازنشستگان باید حل شود نه دشمنانی که قصه نابودی دارند تا قدرت چانه زنی را از ما بگیرند همه ما نقاط قوت و ضعف داریم و باید با همدلی و همکاری نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را کاهش دهیم  نباید برای احقاق حقوق بحق و قانونی بازنشستگان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ کنیم. بازنشستگان یک تشکل بسیار قوی می باشند متأسفانه عده ای بازنشستگان را فریب می دهند تا به مقاصد خود برسند و خائنینی هستند که نان را به نرخ روز می خورند و در پی فریب بازنشستگان می باشند. مطمئناً این خائنین و دشمنان قسم خورده رسوا خواهند شد. باید هوشیار باشیم و فریب این تفکرات را نخوریم . همین افراد فریبکار قصد تضعیف کانون ها و درفکر نابودی تشکل بازنشستگی هستند.

احمدی پنجکی می گوید : باید هوشیار بود و فریب گروه های سیاسی و غیرسیاسی که قصد برهم زدن تشکل باز نشستگان را دارند نخوریم. هرگام و تلاشی که در پیشبرد رفاه و آسایش وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی می باشند رضایت خداوند را  به همراه خواهد داشت. به عنوان نمایندگان بازنشستگان باید تمام همت ما در دفاع از حق و حقوق آن ها باشد و در این زمینه کوتاهی نکنیم از همه کسانی که صادقانه برای مردم و بازنشستگان فعالیت می کنند باید حمایت کرد تا آن ها مورد تشویق قرار گیرند خیلی از خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هنوز اجرا نشده است به عنوان مثال اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی و حضور شرکای اجتماعی خصوصا نمایندگان بازنشستگان در تمامی سطوح مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت نظارت بر عملکرد تأمین اجتماعی که از خواسته های اصلی و مهم بازنشستگان می باشد.

همچنین استمرار و تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان همه ساله در بودجه دولت و سازمان تأمین اجتماعی و اجرای قانون الزام درمان که از وظایف اساسی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان می باشد اجرا نشده است. پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مانند کارگران شاغل محاسبه گردد همچنین رفع تبعیض ها بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تأمین اجتماعی و بسیاری موارد دیگر هنوز باید پیگیری گردد که این پیگیری ها نیازمند پشتیبانی و حمایت تمامی بازنشستگان می باشد.

احمدی پنجکی می گوید به هیئت مدیره کانون استان تهران پیشنهاد دادم برای همه رؤسای کانون ها و اعضای هیئت مدیره های کانون ها آموزش هایی تدارک دیده شود که با مهارت افزایی و آشنا شدن با علم روز برگزار گردد و مورد موافقت قرار گرفت که با اساتید مجرب آموزشی به جهت تقویت و بروزرسانی کانون های بازنشستگی هماهنگ گردد.

ضمناً برخی از همکاران با مصاحبه های ضدونقیض در مورد جداول افزایشات همسان سازی و دیگر مسائل و مشکلات بازنشستگان به صورت رسانه ای ایجاد سردرگمی برای بازنشستگان گردیده اند که به شدت با این گونه مصاحبات و رسانه ای کردن های  خبر های ضدونقیض و بی محتوا که باعث سردرگمی بازنشستگان گردیده و می گردد برخورد خواهیم نمود.

احمدی پنجکی رئیش کانون شمیرانات می گوید به عنوان خدمتگزار و خادم بازنشستگان آنچه در توان داریم در دفاع از بازنشستگان به کار خواهیم گرفت گاهی ممکن است به علت حجم کاری زیاد سهواً کلامی تند برزبان آورده باشیم قصد و قرضی نبوده و هیچوقت بی حرمتی نخواهیم و نباید کرد اگر گاهی قصوری از ما سرزده مارا مورد عنایت و بخشش خود قرار دهید و با نصیحت و رهنمودهای خود باعث تقویت و یاری ما در کانون ها گردید در دفاع از حقوق بازنشستگان نه با کسی پیمان اخوت بسته ایم و نه از کسی چیزی گرفته ایم که بترسیم تا زمانی که به عنوان نمایندگان منتخب شما در کانون ها می باشیم خدمتگذار مردم هستیم و با هیچکس در دفاع از حقوق بازنشستگان مماشات نخواهیم کرد و با عزمی راسخ تر از قبل با انسجام هرچه بیشتر و به همراهی و حمایت بازنشستگان از کانون ها در دفاع و پشتیبانی تا احقاق حقوق تشکل صنفی مان گام برمیداریم.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰