كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » تبریک
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

تبریک

     بر چهره ی گل شبنم نوروز خوش است

                                در صحن چمن روی دل افروز خوش است

     از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

                                خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است

                                                                                                                                                                                                                         ( خیام )

نـوروز شکوفایی طبیعتی است که نشانه زیبـا طلبی خداوند و یادآور واقعـه بزرگ رستاخیز می باشد ؛ یادآوری می کند که هیچ زمستانی مانـدنی نخواهـد بـود و در پـس هـر زمستـان بـهار کـه جلـوه و جمـال زندگانی است فـرا خواهـد رسید . فرهنگ نـوروزی فرهنگ احترام به بزرگان ،توجه به اخلاق ،تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی و یک میراث تاریخی است کـه نهاد انسجـام همه اقـوام و ادیـان ایرانی می باشد . چه زیبا خواهد بود که در سال جدید بد اخلاقی ها و نامهربانی ها را از درون خود و جامعه پاک نماییم و محبت ،دوستی و صلح و آرامش را که پیام همه ادیـان آسمانی است برای یکدیگر به ارمغـان آوریـم با آمدن نـوروز یادمان خواهد آمد که با تغییر در طبیعت خود را نیـز تغییر دهیم و همزمـان با نـو شدن سال با افکار و رفتار نو حول حالنا الی احسن الحال برای آینده بهتـر از گذشته تصمیم گیری نماییـم همان آینـده ای کـه امیـد داریـم با استعـانت از درگـاه خداونـد
متعـال بتوانیـم در سـال جدیـد با عزمی راسخ همـراه و یـک دل در کنـار شما اعضای محتـرم کانـون بازنشستگـان در راه احقـاق خـواسته هـای صنفی مان با گام های منسجـم تر و با سعی و تلاشی مضاعف پی گیر حقوق و اهداف مطرح در سال گذشته باشیم.                                  

پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشیـد جـم بـر یکایک شما اعضای محترم کانون بازنشستگان مبارک باشد.

                                                                                                                                                                        ومن الله توفیق

                                       پرویز احمدی پنجکی

           رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

  شهرستان شمیرانات و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه‌ها برای تبریک بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.