كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

ما کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین

اجتماعی را به چالش نکشید

ما کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به چالش نکشید هفته کارگر نزدیک است خواهان افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران و بازنشستگان و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران استان تهران پرویز احمدی پنجکی شدیداً از عملکرد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورایعالی کارانتقاد کرد. وی گفت باید تمامی تشکل های شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار حمایت و پشتیبانی کنند. اینکه برای اولین بار در طول فعالیت شورایعالی کار در پایان سال ۹۸ افزایش دستمزد کارگران به نتیجه نرسیده جای شک و ابهام است!

پنجکی گفت جلسات شورایعالی کار دقیقه نود پایان سال برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان کارگران پیرامون افزایش دستمزد هر آنچه آنها گفتند نمایندگان کارگران قبول کنند که نشد و بی نتیجه ماند. نمایندگان شریف کارگران قبول نکردند و امضا نکردند و تصمیم گیری افزایش دستمزد ۹۹ به ماه فروردین موکول گردید. متأسفانه میلیونها کارگر و بازنشستگان پیرامون افزایش سال جدید بلاتکلیف هستند ولی از طرف دیگر صحبت از افزایش ۷۲٫۵ درصد حقوق ماهانه کارمندان دولت می باشد. دولتمردان و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، کارگران و بازنشستگان را به هیچ قلمداد کرده اند. اوضاع نابسامان در شروع سال ۹۹ برای کارگران و بازنشستگان و بیماری کرونا هر روز خانواده های زیادی را درگیر کرده و تصمیم گیری افزایش دستمزد در ماه فروردین ۹۹ مشخص نیست، چه خواهد شد و نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار با کمال تعجب تعیین دستمزد را به شرایط بعد از بحران کرونا موکول کردند که نگرانی های کارگران و بازنشستگان را دو چندان و پر التهاب کرده و ناگواری های روحی کرونا هم مزید بر علت شد نگرانی های ما بازنشستگان از بیماری کرونا از یک سو و قادر به تامین حتی نیمی از هزینه های زندگی را بازنشستگان ندارند و از طرف دیگر مصاحبه های پی در پی مسئولین و تشکل های مختلف برای اجرای همسان سازی حقوق با توجه به وعده های مکرر عملی نگردید.

پنجکی می گوید بارها به مسئولین و کانونعالی کشور تذکر دادیم که سازمان حال خوشی ندارد فکر چاره ای بکنیم آنقدر کوتاهی کردند که بیماری کرونا وارد میدان شد انگار کارگران و بازنشستگان در این مملکت زندگی نمی کنند. سازمان را تاراج کرده اند اموال و دارایی های ما را برده اند دولت حقوق خودش و کارمندانش را از بودجه عمومی افزایش ۷۲٫۵ درصد در نظر گرفته چون تصمیم گیران کشور در دولت هر چقدر حقوق بیشتر شود ذینفع هستند.

پنجکی گفت ما بازنشستگان و کارگران برای افزایش آنها حسادت نمی کنیم پس برای کارگران و بازنشستگان چی؟ هر ساله وقتی بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود بحث تحریم کشور و بحران واحدهای صنعتی و بیماری کرونا و هزاران بلا و درد بیان می شود تا حقوق کارگران و بازنشستگان باید با جدیت و قدرت و اقتدار و بدون ترس از جایگاه قانونی خود راه کارها را پیدا کنند و از منافع و حقوق کارگران با تمام توان دفاع کنند. ما نیز وظیفه داریم از نمایندگان واقعی و دلسوز خودمان در تشکلات دفاع کنیم. بنابراین از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در دفاع از حق و حقوق کارگران که شجاعت بخرج دادند و صورت جلسه را امضا نکردند پشتیبانی و حمایت می کنیم.

احمدی پنجکی می گوید نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای افزایش حقوق ۹۹ دفاع کنند و تسلیم نداریم ها نشوند!!  به مسئولین مخصوصاً وزیر کار و رفاه اجتماعی و دولتمردان متذکر می شویم این بی توجهی ها را تحمل نخواهیم کرد. کوتاهی و اهانت به شریف ترین و صادق ترین و زحمتکس ترین قشر جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان دیگر قابل تحمل نیست.

پنجکی گفت شدیداً از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گله و انتقاد داریم که چرا در دولت مانند وزرای دیگر از وضعیت بد معیشت کارگران و بازنشستگان و بحران سازمان تأمین اجتماعی دفاع و صحبت نمی کند و واقعیت ها را به دولت گزارش نمی دهد. این کوتاهی قابل بخشش نیست و بیماری کرونا هم وضعیت را روز به روز برای این قشر ضعیف سخت تر می کند.

احمدی پنجکی می گوید اگر پول و بودجه نیست برای همه نباشد و اگر هست برای همه باشد نمایندگان بی حال و برخی کانون های کم کار و فرصت طلب اگر توان دفاع از کارگران و بازنشستگان را ندارند استعفا بدهند تا دیگران که توان دارند تکلیف را مشخص کنند. با چند تا نامه نوشتن که مشکلات حل نمی شود. سکوت ما تشکل ها و کم کاری ما خیانت به جمعیت عظیمی از جامعه کارگری و بازنشستگان می باشد. خیلی از دوستان که هر روز با وزیر چای و نوشابه میل می کنند و کرنش می کنند و با دولت بستنی!!! بدانند دارند به کارگران و بازنشستگان خیانت می کنند و نشست های پی در پی با مسئولین و وزیر کار و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دارند ولی نتیجه ای از آن نشست ها و جلسات برای کارگران و بازنشستگان حاصل نمی گردد.

احمدی پنجکی می گوید آقایان یا شما را به حساب نمی آورند و دندان شمرده اند و یا از جایگاه ضعف استفاده می کنند باید با تمام توان و قدرت از کارگران و بازنشستگان دفاع کنیم تا حساب کار دستشان بیاید. قدرت شما و ما، کارگران و بازنشستگان هستند شما حرکت کنید ما پشتیبانی و حمایت می کنیم تا متوجه شوند و نمایندگان قانونی تشکلات را کوچک ندانند. دیگر کم کاری ها و کم توجهی ها را نخواهیم پذیرفت و دیگر فریب حرف های قشنگ را نمی خوریم بلکه کارگران و بازنشستگان عمل می خواهند و نتیجه کارهایمان را می خواهند. کوتاهی ها قابل پذیرش نیست مسئولیت این بی توجهی ها به عهده کسانی خواهد بود که کم کاری کردند و کارگران و بازنشستگان را به مسخره گرفته اند. بدهی انبوه دولت به تأمین اجتماعی، همه جا از بودجه عمومی خرج می شود ولی برای کارگران و بازنشستگان حرام است. در لایحه بودجه ۹۸ پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیش بینی شده بود که تا پایان سال فقط ۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد و مابقی  هیچ. این ها همه را صحبت و مذاکره کردید و نامه دادید و نشست های مختلف برگزار کردید!! چرا ما را حساب نمی کنند ایراد کار در کجاست؟ ایراد کار از ما می باشد نه دیگران. شیوع آسیب های کرونا به وضعیت کسب و کار و واحدهای صنعتی باعث شد مجدداً دولت بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. تأخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایان به علت رکود کسب و کار و بحران مالی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بر دوش سازمان گذاشته شده.

پنجکی گفت دولت کلاً کارگران و بازنشستگان را فراموش کرده انگار وجود نداریم آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشکل های کشوری و لشگری جلسه تشکیل می دهد و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای متناسب سازی آنها اختصاص می دهد ولی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را مادر دیگری زاییده، متأسفانه به علت کم کاری مدیران تأمین اجتماعی و وزیر کار و تشکل های کارگری حتی حاضر نیستند بدهی خودشان را به سازمان پرداخت کنند چه برسد فکری به حال حقوق ما باشند. دولت ۲۵۰ هزار میلیار تومان بدهکار هست تأمین اجتماعی و افراد تحت پوشش  این سازمان به علت بیماری کرونا بیشترین آسیب های اقتصادی را بر اثر این بیماری دارد تحمل می کند. همانطور که دولت محترم بخش درمان و بیمارستان های تأمین اجتماعی را برای بیماری کرونا اختصاص می دهد مانند کارمندان دولت نمی تواند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جداگانه برای همسان سازی بازنشستگان اختصاص دهد؟

پنجکی دبیر اجرایی جامعه اسلامی کارگران و دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران از تمامی تشکل های کارگری و بازنشستگی می خواهد مصرانه پی گیر از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخواهیم سریعاً به تعهداتشان در قبال کارگران و بازنشستگان عمل کنند و باید تحت فشار قرار بگیرند و مطالبه گری کنیم. و همچنین از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار درخواست دارد سریعاً دنبال تشکیل جلسه شورایعالی کار باشند و تأخیر اصلاً جایز نیست و برای تعیین دستمزد سال ۹۹ بر اساس سبد معیشت و تورم واقعی و واقعیت های موجود تصمیم گیری نمایند. با تمام توان از شما نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار حمایت می کنیم و از نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار می خواهیم واقع بین باشند و همه مشکلات کشور را به دوش کارگران نگذارند. فشار بر کارگران و بازنشستگان از جهت معیشت بسیار سنگین و وحشتناک است. از نمایندگان تشکلات می خواهیم با اتحاد و انسجام برای احقاق حقوق کارگران  بازنشستگان تأمین اجتماعی به جدیت پی گیر باشند.

  [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنجشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.