كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

اعتراض کانون بازنشستگان استان تهران با واگذاری

شرکتهای شستا و زیر مجموعه آن

بزرگترین دستبرد غارت گرانه به هـستی کارگران؟! عرضه شستا در بورس شـاید وقیحانه ترین غارت اموال کارگران ایران در تاریخ معاصر می باشد. شستا از نظر حقوقی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق دارد مالکیت آن اساساً متعلق به دولت نیست که دولت اختیار واگذاری آن را داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی شستا و صندوق بازنشستگی و همه شرکتهای زیر مجموعه آنها با پول بیمه­ گزاران بوجود آمده بنابراین مالک دولت نیست که واگذار کند ده درصد هلدینگ شستا که متعلق به سازمان تامین اجــتماعی در بورس به فروش می رسد این بزرگترین دزدی و غارت گری از دارایی های میلیونها کارگر که در طول سالیان حق بیمه پرداخت کرده اند می باشد. اینکه می­گویند درآمد حاصله به جیب تامین اجتماعی واریز میشود دروغ است دولت تا پایان سال ۹۸ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. واگذاری و حراج شستا در بورس اشتباه و خیانت دولت در حق سازمان تامین اجتماعی و کارگران و بازنشستگان است. شستا شرکتهای سازمان تامین اجتماعی شامل حدوداً بالای ۲۰۰ شرکت و کارخانه است خصوصی سازی شستا در شرایط بحرانی و بیماری کرونا در حقیقت سوء استفاده نوکران آمریکا و غرب برای نابودی شستا و تخریب کامل سازمان تامین اجتــماعی می باشــد و دولت با این کار می­خــواهد کــسری بودجه و هزینه­ های بیماری کرونا را از جیب ما کارگران تامین کند دولت به جای پرداخت بدهکاری کلان خود به تامین اجتماعی به جای پرداخت بدهی خود با خصوصی سازی شستا چاله خودش را پر کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که کارگزاران آمریکا و غرب هستند. دستور نابودی سازمان تامین اجتماعی و هرچه برای کارگران و سازمان تامین اجتماعی و مردم است را به نوکران داخلیشان بدهند. منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستــگاه اجــرایی دولتی نیســـت و حق النــاس است. دولــت ­ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تامین منابع این طرحها شرعاً و قانوناً به عهده دولت است. مصوباتی داده ­اند که منجر به کاهــش منابع یا ورودی­های و افزایش مصارف یا خروجی­های سازمان تامین اجتماعی گردیده است. یکی از مولفه های اصلی فــعالیت سازمان­های بیمه­ گر حوزه سرمایه­ گذاری است و بیمه­ گران برای حفظ و ارتقـای ارزش ذخایر و اندوخته­ های بیمه ه­ای خود بایســـتی نســـبت به سـرمایه­ گذاری اقدام نمایند. در دهه ۶۰ شرکت سرمایه­ گذاری تامین اجتماعی (شستا) داده میشود و دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را در قالب اموال و دارایی­ها و املاک و سهام با سازمان تهاتر میکند. با وجود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه­ گر اجتماعی در کشور، که همگی دارای شرکت سرمایه­ گذاری هستن ولی دولت و مجلس و رسانه ­ها هر زمان که می­خواهند در مورد بازار سرمایه حرف بزنند. بحث شستا مطرح شود در صورتی که قریب اتفاق صندوق­های ۲۲ گانه (به جز صندوق وکلا و صندوق روستائیان و تا حدودی صندوق آینده ­ساز) طی یک دهه اخیر دارند از جیب دولت و دستگاه­های اجرایی مربوطه ارتزاق می­کــنند و کمک می­گیرند ولی هیچکس به سرمایه­ گذاری آنها کاری ندارند فقط و فقط شستا مدنظر قرار گرفته و میگیرد در صورتی که نه تنها سازمان تامین اجتماعی از دولت کمک نمی­گیرد بلـــکه به دولــت هم قرض داده و بالغ بر ۲۵۰ میلیــارد تومــان از دولت طلــب دارد. مدیر عامــل شــستا آقای رضـوانی فر گفــت ســود حاصل از سرمایه­ گذاری شستا در بورس صرف ارتقای کیفیت و کمیت برای خدمات رسانی بهتر به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خواهد شد پس برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان سریعاً از فروش و واگذاری سهام اقدام گردد. کانون بازنشستگان و مستمری ­بگیران تامین اجتماعی استان تهران با هرگونه واگذاری و فروش شرکتها و اموال و دارائی­ها سازمان تامین اجتماعی مخالف بوده و فروش شرکت شستا که از اموال بازنشستگان و کارگران بوده محکوم می­ــکنیم و به هــیچ وجه مورد رضایــت کانون نمی­باشد.

 [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.