كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

بیانیه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات به مناسبت ۲۵ تیر روز تأمین اجتماعی و پیگیری خواسته های بازنشستگان از مسئولین به همین مناسبت

از سال ۱۳۱۱ و با تأسیس صندوق بیمه کارگران طرق و شوارع که به نوعی سازمان تأمین اجتماعی پایه گذاری گردید بخشی از حقوق و دستمزد ما کارگران در اشکال و عناوین مختلف در این سازمان اندوخته گردیده است. به عبارت دیگر ما و پشتیبان ما ، قسمتی از حقوق ماهیانه خود را برای روز مبادا و زمان نیاز و اضطرار و جهت پوشش خطرات و ریسک های احتمالی یعنی تأمین و تضمین معیشت دوران سالخوردگی و بیکاری و از کارافتادگی تأمین درمان و اطمینان خاطر از معیشت و درمان بازماندگان خویش نزد این سازمان به ودیعه گذاشته و به امانت سپرده ایم. در این میان بر سهم حق بیمه کارگر می توان گفت حتی سهم کارفرمایی حق بیمه تأمین اجتماعی نیز به نوعی جزئی از حقوق و مزایای ما کارگران بوده است و کارفرمایان هزینه های آن را هرساله در محاسبه حداقل دستمزد و افزایش سطوح دستمزدی لحاظ نموده و می نمایند.

در طی چند دهه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی بارها و بارها دولت و مجلس نسبت به تغییر ساختار کلان مرتبط با این سازمان اقدام نموده و حلقه اتصال و ارتباط  کلان و عالیه دولت با این سازمان را تغییر داده اند، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداری و بهزیستی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (تا قبل از انقلاب ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (پس از انقلاب) با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین النسلی و به مثابه حق الناس بوده و یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد و به معنای واقعی کلمه بایستی آن را امانت و سفره متعلق به ذینفعان (بیمه شدگان و مستمری بگیران) دانست همواره در این ادغام ها و تغییرات تشکیلاتی دولت از مصالح و منافع ما کارگران و کارکنان صیانت نکرده است.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در سال های مختلف بازیچه جناحی و سیاسی بوده است. عدم توجه به خواسته های بازنشستگان و بیمه شدگان و هجمه های بی رحمانه دولتمردان و مجلس شورای اسلامی  در ادوار گذشته تا کنون به منابع سازمان تأمین اجتماعی  و عمل نکردن به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی  این سازمان را با چالش مواجه کرده است . حذف برخی  داروها از بیمه و اجرای طرح تحول سلامت و توجه نکردن به معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و عدم اجرای قانون الزام در بخش درمان و توجه نکردن به اصلاح ساختار تأمین اجتماعی که شرکاء اجتماعی مخصوصاً حضور بازنشستگان در سطوح مدیریتی و ایجاد شورای عالی و هیئت نظارت برعملکرد تأمین اجتماعی  کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات همیشه بر استقلال مالی و اداری این سازمان تأکید داشته و دارد از دولت سیزدهم یعنی دولت حجت الاسلام والمسلمین جناب رئیسی خواستار این هستیم که به سازمان تأمین اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند. به جهت اینکه بالای ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و بازنشسته به همراه خانواده آن ها تحت پوشش سازمان هستند از مجلس شورای اسلامی انقلابی می خواهیم اجازه دست اندازی و دخالت های غیراصولی به اموال  و دارائی های بیمه شدگان و بازنشستگان را به نهادهای دولتی و غیردولتی ندهند و قوانینی را تصویب نکنند که سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکل کنند دولت سیزدهم وصول بدهی را که دولت قبل به تأمین اجتماعی دارد در الویت کار خود قرار دهد و این بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بموقع پرداخت تا سازمان بتواند در بخش درمان و پرداخت حقوق های بازنشستگان و خدمات دهی به این قشر با مشکل مواجه نشود و نباید مجلس و دولت اجازه دهند مشکلات کشور و فشار و هجمه ها به سوی سازمان تأمین اجتماعی که ارائه دهنده خدمات موثر است و از مهمترین مشکلات بازنشستگان و بیمه شدگان و بطور کلی شرکاء اجتماعی می باشد، خللی ایجاد نماید.

**

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات از دولت و مجلس محترم و سایر متولیان امر انتظار دارد منافع و مصالح سازمان تأمین اجتماعی، ذینفعان و صاحبان اصلی و واقعی این صندوق را مدنظر داشته و مراعات نمایند.

خواسته های بحق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که به شرح ذیل می باشد انشاءالله مورد توجه ویژه دولت جدید مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

۱- حفظ یکپارچگی و تمامیت سازمان تأمین اجتماعی : سازمان تأمین اجتماعی و بطورکلی هر سازمان بیمه اجتماعی دارای سه بخش اساسی و لاینفک بیمه ای و درمانی و سرمایه گذاری بوده و هرگونه تفکیک و جدایی بین این سه بخش  باعث برهم خوردن ساختار و منابع و مصارف آن می گردید از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم برای یکپارچگی و تمامیت سازمان تأمین اجتماعی تضمین و تعهد گردد و سازمان تأمین اجتماعی از انحصار خارج گردد.

۲- سه جانبه گرائی وحضور نمایندگان کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران در سطوح مدیریتی تأمین اجتماعی بر اساس مقاله و نامه های بین المللی کار پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و احکام قانونی مندرج در قوانین کار مصوب ۱۳۶۹ و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و برنامه های توسعه سازمان تأمین اجتماعی بایستی لزوما و ذاتاً براساس سه جانبه گرایی در ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی خود اداره شود. کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار تغییر ساختار تأمین اجتماعی بر اساس حضور شرکاء اجتماعی در کلیه سطوح سازمان می باشیم و طرح فوق در صحن مجلس شورای اسلامی بوده و از نمایندگان محترم  مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب طرح فوق و ایجاد شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با حضور صاحبان اصلی تأمین اجتماعی که شرکاء اجتماعی آن هستند سازمان را از بحران نجات دهند و حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران در کلیه سطوح سازمان تأمین اجتماعی را خواستاریم.

۳- اجرای دقیق و کامل قانون الزام توسط سازمان تأمین اجتماعی : علیرغم اینکه قانون الزام درمان تمامی بیماران تأمین اجتماعی در بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی سازمان باید به صورت رایگان انجام پذیرد. اما به جهت ناتوانی تأمین اجتماعی در خدمات درمانی مطلوب به بازنشستگان و مستمری بگیران در مراکز ملکی و کاهش حذف بعضی از داروها از بیمه تأمین اجتماعی و… به ناچار کانونعالی بازنشستگان کشور مجبور به عقد قرارداد بیمه تکمیلی جهت ارائه خدمات درمانی نموده است. قانون الزام حق قانونی بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران است اما اجرا نمی گردد. سرانه درمان به تمامی مردم توسط دولت پرداخت می شود اما به بالای ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و بازنشستگان تأمین اجتماعی دولت سرانه درمان به تأمین اجتماعی نمی دهد که هیچ، بلکه بدهی خودش را به سازمان را نیز پرداخت نمی کند. بنابراین خواستار دقیق اجرای قانون الزام در بخش درمان و پیگیری اختصاصی سرانه درمان توسط دولت به بیمه شدگان و بازنشستگان بیمه تأمین اجتماعی می باشیم.

۴- سازمان تأمین اجتماعی با ایجاد هلدینگ میلاد سلامت یعنی خود گردانی مراکز درمانی و بیمارستان ها در قالب هلدینگ یعنی خصوصی عمل کردند در بیمارستان های ملکی وبه جهت بهره برداری اقتصادی بیماران را پذیرش می نمایند و این خود هزینه تراشی برای بیمه شدگان و بازنشستگان است که با این وضعیت الویت با پولدارها خواهد بود نه بیمه شدگان. به همین جهت بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تحمیل گردید و با هلدینگ عمل کردن بخش درمان تأمین اجتماعی شدیداً مخالف هستیم.

۵- در مورد اجرای همسان سازی مستمری های بازنشستگان در دو مرحله متأسفانه با توجه به تورم سرسام آور و خط فقر و تورم و افزایش روز افزون قیمت ها شیرینی اجرای متناسب سازی را بازنشستگان حس نکردند. بنابراین همچنان اقزایش تورم و افزایش قیمت ها را داریم و برای دائمی شدن همسان سازی حقوق و مستمری که توسط برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد شده است می خواهیم عدالت را دولت رعایت کند و برای اجرای همسان سازی بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری که از بودجه دولت تعیین می گردد این تبعیض و بی عدالتی برداشته شود و برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز از دولت و مجلس شورای اسلامی انقلابی میخواهیم برای دائمی شدن همسان سازی حقوق های بازنشستگان بودجه ای مختص از دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظرگرفته شود و همسان سازی هرساله برای بازنشستگان و مستمری بگیران اجرائی و عملیاتی گردد و مطابق تورم واقعی به حقوق و مستمری آن ها اضافه گردد.

۶- خواستار حذف دو درصد از بابت درمان که توسط تأمین اجتماعی ماهیانه از حقوق و مستمری بازنشستگان کسر می گردد و به جهت پرداخت اضافه بابت درمان از جیب بازنشستگان و مستمری بگیران به بیمه تکمیلی صورت می گردد را میباشیم.

۷- ابطال ماده ۶۹ تأمین اجتماعی برای رفع تبعیض همکار و غیرهمکار و پرداخت مزایای مختلف توسط سازمان تأمین اجتماعی به پرسنل همکار که بازنشستگان غیرهمکار از آن محروم هستند و هردو گروه از بدنه یک سازمان می باشند و هرگونه پرداخت دوگانه بین همکار و غیرهمکار را محکوم کرده و کلیه بازنشستگان و بیمه شدگان باید از امکانات رفاهی و تفریحی و معیشتی و غیره سازمان تأمین اجتماعی را بصورت یکسان استفاده نمایند.

۸- باتوجه به اینکه بانک رفاه کارگران تمامی سرمایه آن متعلق به تأمین اجتماعی و بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد خواستار حذف شرط سنی برای گرفتن وام از بانک رفاه کارگران  برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را داریم.

۹- کلیه شرکت های سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی از جمله شستا ، املاک و مستقلات، شرکت های خانه سازی، بانک رفاه کارگران و سایرواحدهای سرمایه گذاری تأمین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و هرگونه دخل و تصرف و هزینه ها در این گونه شرکت ها و وجود مسائل و مشکلات فراوانی که در این بخش مشاهده می گردد و به صورت مافیایی اداره می شوند از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و درآمدهای حاصله از شرکت های فوق و هزینه ها و سایرموارد مشخص و به صاحبان سرمایه که بیمه شدگان و بازنشستگان هستند رسانده شود و سودهای حاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی برای خدمات دهی به بیمه شدگان و بازنشستگان واریز گردد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از شرکت های سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی را داریم.

۱۰- به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران با تغییر هرگونه پارامتریک و آینده نگری حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بدون مشورت نمایندگان و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی که به ضرر کارگران و بازنشستگان و بطور کلی بیمه شدگان باشد و کاهش تعهدات تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و بازنشستگان  را نخواهیم پذیرفت و هرگروه و جناح چه صنفی و سیاسی دنبال کاهش تعهدات باشد شدیداً محکوم و بدانند در این زمینه نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران سکوت نخواهند کرد و هرکسی و هرگروهی باعث کاهش تعهدات شوند را رسوا خواهیم کرد.

۱۱-خواستار پرداخت بدهی دولت به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی هستیم و لازم می باشدکه تمامی مسئولین تأمین اجتماعی تشکل های کارگری و بازنشستگان و دیگر مسئولین کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری و تلاش دلسوزانه جهت وصول بدهکاری به صورت جدی تا حصول نتیجه این خواسته به حق جامعه کارگری را دنبال و پیگیری نمائید. از دولت محترم جناب سید ابراهیم رئیسی می خواهیم بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی همکاری و از دخل و تصرف و دخالت های دولت که باعث مشکلاتی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی گردد جلوگیری و دولت جدید برای تقویت این سازمان برای خدمات دهی بهتر به ذینفعان خود تلاش کند.

۱۲- اعتراض شدید در مورد پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که هرساله صورت می گردد: خواستار پرداخت عیدی بازنشستگان در پایان هرسال مانند کارگران شاغل تابع قانون کار به بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هستیم و مخالفت مسئولین تأمین اجتماعی مبنی براینکه چون از عیدی حق بیمه گرفته نشد را نمی پذیریم . این وظیفه مسئولین تأمین اجتماعی و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی می باشد که باید هماهنگی و از عیدی کارگران شاغل بیمه کسر گردد و خواستار پرداخت عیدی هرساله مانند کارگران شاغل تابع قانون کار هستیم و مانند آنها به بازنشستگان و مستمری بگیران باید عیدی پرداخت گردد.

۱۳- خواهان احیاء دفترچه بیمه بازنشستگان و مستمری بگیران و برقراری تعداد داروهائی که از بیمه حذف گردیده می باشیم و باتوجه به اینکه هزینه های درمان افزایش چشمگیر داشته و سازمان به علت عدم اجرای قانون الزام مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان و بازنشستگان ایجاد و فراهم کرده سریعاً از مدیران درمان سازمان تأمین اجتماعی خواستار رسیدگی فوری را داریم.

*

درپایان از دولت محترم حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی انقلابی و سایر متولیان منافع و مصالح سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان  درخواست می نماییم با توجه به اینکه بازنشستگان عزیز و شریف در وضعیت بد اقتصادی زندگی می گذرانند و متأسفانه فراموش شده اند اجازه ندهند آن هایی هم که منافع بازنشستگان و بیمه شدگان و کارگران را به جهت حفظ منافع خود پایمال می نمایند و دست در جیب سازمان تأمین اجتماعی نمایند و ما نیز اجازه نمی دهیم بیش از این بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد ظلم قرار گیرند و بعنوان نمایندگان این قشر شریف هیچگونه کوتاهی را از مسئولین و کم کاری هیچ تشکل و مسئول و مدیر و دولت و مجلس و مدیران ارشد تأمین اجتماعی و… نخواهیم پذیرفت. باید راه چاره ای پیدا شود تا وضعیت معیشتی اسف بار بازنشستگان که دیگر تحمل این وضعیت را ندارند و استخوان هایشان زیر بار این فشار در حال خورد شدن می باشد را از این حالت شدید بحران خارج کنند. در پایان از یکایک مسئولین و دست اندر کاران خصوصاً دولت جدید و مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی و کانونعالی بازنشستگان کشور همچنین نمایندگان تشکلات صنفی می خواهیم که به جهت کمک به رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان با توجه به تورم شدید حاکم بر جامعه که شدت آن روز به روز نه تنها کمتر نشده بلکه هرروز رو به افزایش بیشتری است و افزایش مستمری سالیانه و اجرای همسان سازی اثر آنچنانی در زندگی بازنشستگان مخصوصاً حداقل بگیرها نداشته با اتحاد و انسجام هرچه بیشتر سعی در رفع مشکلات معیشتی و درمانی که اساسی ترین مشکلات بازنشستگان است نمایند. از قوای سه گانه و دیگر دست اندرکاران نظام تقاضا داریم به خواسته های قشر ضعیف بازنشستگان توجه ویژه داشته باشند بعنوان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هرگونه کم کاری و کم توجهی که باعث آسیب به قشر بازنشستگان و مستمری بگیران گردد را محکوم می نماییم.

۲۵ تیرماه روز تأمین اجتماعی یا به عبارتی هفته تأمین اجتماعی را به تمامی مسئولین و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و تمامی بیمه شدگان و بازنشستگان تبریک و خسته نباشید عرض می نماییم و به همه کسانی که با دلسوزی ومسئولیت پذیری خود راهگشای مشکلات معیشتی قشر بازنشستگان بوده و می باشند قدردانی و سپاس می نماییم و آرزوی توفیق و سلامتی روز افزونشان را از خداوند متعال تقاضا می نماییم . روزتان مبارک عزم اتان راسخ تر، پاینده و برقرار باشید .

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات

و دبیر کانون بازنشستگان استان تهران

پرویز احمدی پنجکی[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۰
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.