اپلیکیشن آتیه سازان حافظ

دانلود و نصب نرم افزارموبایلی آتیه سازان حافظ با مراجعه به لینک زیر:

http://app.atiyehsazan.ir


بخشی ازخدمات این اپلیکیشن:


ارسال و ثبت اسناد پزشکی بدون مراجعه حضوری درشعب
پیگیری گام به گام مراحل رسیدگی به اسناد درمانی
پیگیری مبالغ واریزی ها
اطلاع ازمراکز درمانی طرف قرارداد
و تماس با پشتیبانی


دانلود دفترچه راهنمای استفاده ازنرم افزارموبایلی آتیه سازان حافظ

http://atiyehsazan.ir/public/app.pdf