ثبت نام و انصراف «بیمه تکمیلی»

ثبت نام و انصراف «بیمه تکمیلی»

با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی و شروع فرایند ثبت نام و انصراف بیمه تکمیل درمانی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صرفا از سایت Kabta.ir اقدام نمائید

در صورتی که برای شما مقدور نیست مستقیما از طریق سایت ثبت نام کنید ، لطفا به کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنید

بدیهی است بازنشستگان و مستمری بگیرانی که قبلا بیمه تکمیل درمانی داشتند و تغییراتی ندارند احتیاج به ثبت نام مجدد ندارند

حتما از انجام ثبت نام و انصراف خود رسید تهیه کرده ( پرینت کامل از ثبت نام یا انصراف ) و آن را تا زمان اطمینان از ثبت نام وانصراف انجام شده نزد خود نگهدارید

شعبه انتخابی را حتما ( یک – شمیران ) انتخاب نمائید