اطلاعیه ۱ بیمه تکمیلی

اطلاعیه شماره ۱ بیمه تکمیلی کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات جهت ثبت نام بیمه تکمیلی از ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ و جهت حذف و اضافات و انصراف از بیمه تکمیلی  از ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ فرصت دارند چنانچه کانون عالی بازنشستگان کشور با شرکت های بیمه گر تا پایان آبان ماه۱۴۰۱  قرارداد منعقد نمایند. با …
ادامه ی نوشته اطلاعیه ۱ بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی جهت ثبت نام و انصراف از بیمه تکمیلی می توانید شخصا در سایت کانون بازنشستگان استان تهران به آدرس زیر اقدام نمایید  . ثبت نام بیمه تکمیلی http://kbtehran.ir/takmili انصراف بیمه تکمیلی http://kbtehran.ir/enseraf از مورخه ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۱ به بعد اقدام نمایید

اطلاعیه ۲ بیمه تکمیلی

اطلاعیه شماره ۲ بیمه تکمیلی انصراف بیمه تکمیلی افرادی که قصد انصــراف از بیمـــه تکمیلی را دارند از مورخه  ۲۰/ ۰۸ / ۱۴۰۱ میتوانند به سایت کانون استان تهران به آدرس http://kbtehran.ir/enseraf  مراجعه و نسبت به انصراف خود یا افراد تحت پوشش خود از بیمه تکمیلی  اقدام نمایند . ۱  –  پس از انصراف از …
ادامه ی نوشته اطلاعیه ۲ بیمه تکمیلی

اطلاعیه ۳ بیمه تکمیلی

اطلاعیه شماره ۳ بیمه تکمیلی ثبت نام بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر ۱ –  قرارداد بیمه تکمیلی درمان و بیمه  عمر چنانچه قراردادی منعقد گردد ، از تاریخ ۰۱ / ۰۹ / ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به مدت یکسال میباشد و  با امضاء برگه ثبت نام یا ثبت نام در سایت موافقت شما جهت برقراری …
ادامه ی نوشته اطلاعیه ۳ بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات که قصد ثبت نام بیمه تکمیلی خود و افراد تحت پوشش یا انصراف از بیمه تکمیلی را دارند ، بطور کلی بابت حذف و اضافات بیمه تکمیلی چنانچه قرارداد بیمه تکمیلی بسته شود از بیستم آبان ۱۴۰۱ به بعد پیگیری فرمائید. بدیهی است اطلاعات …
ادامه ی نوشته اطلاعیه بیمه تکمیلی

بازدید از نمایندگی آتیه سازان حافظ

بازدید رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات از  بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ نمایندگی  محبی ( شعبه تجریش )

گردهمائی مسئولین و مدیران بیمه تکمیلی آتیه سازان با مسئولین کانونهای بازنشستگان استان تهران

گـردهمـایـی مسئـولیـن و مدیـران بیمـه تکمیـلی آتـیـه سـازان حافـظ با روساء و هیئت مدیره های کانون های بازنشستگـان استـان تهـران و شـهـرسـتـان هـای تـهـران روز یکـشنبـه  ۱۸ شـهـریــور مـاه ۹۷ در هـتـل پـارسیـان آزادی بـرگـزار گـردیـد . احمـدی پنـجکی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات و  عـضـو هـیـئـت مـدیــره کـانون بازنشستگان  اسـتـان تـهـران در ایـن …
ادامه ی نوشته گردهمائی مسئولین و مدیران بیمه تکمیلی آتیه سازان با مسئولین کانونهای بازنشستگان استان تهران

افتتاحیه نمایندگی بیمه آتیه سازان حافظ

نمایندگی بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در ایام شعبانیه و همزمان با ولادت پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس (ع) در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ در میدان قدس ابتدای خیابان باهنر افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه فوق مدیریت بیمه آتیه سازان حافظ شمال تهران مهندس فلاح و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان …
ادامه ی نوشته افتتاحیه نمایندگی بیمه آتیه سازان حافظ