نتیجه بی توجهی به انتخابات

چهارسال افسوس خوردن نتیجه یک روز بی توجهی به انتخابات عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با تاکید بر اینکه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد گفت: این انتخابات سرنوشت ساز است و مدیریت کشور برای ۴ سال به دست یک نفر سپرده می‌شود.پرویز احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه اگر …
ادامه ی نوشته نتیجه بی توجهی به انتخابات