كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

نامه ی سرگشاده کانون شمیرانات برای افزایش  

مستمری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری

سلام علیکم    

احتراماً ضمن آرزوی توفیق صحت و سلامتی برای حضرتعالی به استحضار میرساند با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ و بررسی سبد معیشت و افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار و اعلام خط فقر در کلان شهرها مخصوصاً استان تهران که خط فقر را حدوداً ۷میلیون تومان مطرح می کنند با توجه به تورم حاکم بر جامعه و افزایش نرخ نوسانات ارزی در سال ۹۷ باعث افزایش چشمگیری در مورد مایحتاج روزمره اقشار ضعیف جامعه مخصوصاً بازنشستگان و مستمری بگیران را در برداشته است. افزایش ۵۰درصد تا ۲۰۰درصد بر بعضی از کالاها و همچنان افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ به شدت به این تورم افزوده شده است. تبعات ناشی از تورم موجود اثرات نامطلوبی بر وضعیت این قشر آسیب پذیر گذاشته و آنان را به شدت دچار آسیب دیدگی نموده است. بیمه پردازی که سی سال به سازمان خود بیمه پردازی نموده و اینک در سنین کهنسالی نیاز به حمایت سازمان بیمه گر خود به جهت دریافتی مستمری و نیز خدمات درمانی مناسب دارد اینک به شدت دچار آسیب اجتماعی گردیده است. همچنین بازنشسته ای که در زمان اشتغال و بیمه پردازی خود و همسرش بوده اند اینک به علت زیاد شدن نفرات نوه و نتیجه در جمع خانواده اش نیاز به حمایت بیشتر حقوق و خدمات درمانی از سازمان تامین اجتماعی که سالیان جوانی اش با زحمات و تلاش خود در آن ذخیره چنین سالهایی را نموده است دارند. دریافتی ۹۰ درصد بازنشستگان و بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر می باشد و بسیار محسوس است که زندگی در چنین وضعیتی با تورم شدید حاکم بر جامعه چه اثرات سوء و مخربی بر بنیان خانواده این قشر که دیگر زمان تجدید و تمدید برایشان باقی نمانده میگذارند.  اکثریت بازنشستگان حداقل بگیر می باشند کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات خواستار افزایش پایه بر اساس تورم واقعی موجود و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می باشیم فشار به بازنشستگان و مستمری بگیران بسیار بالاست سفره بازنشستگان تهی شده است.

با توجه به افزایش ارز و سوخت بنزین می بایست مجدداً در سال ۹۸ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار میگرفت تا جبران شود این عین تعریفی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به آن اشاره شده است. کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات بعنوان نمایندگان قانونی معتقد هستیم مهمترین موضوع کنونی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت برای بازنشستگان است که باید تدبیر اساسی برای این قشر صورت گیرد و بر اساس ماده ۹۶ در مورد افزایش مستمری بازنشستگان به جهت نبود نماینده کانون عالی کشور در هیئت امناء ضربه سنگینی را تحمل می کنیم که بایدوضعیت نماینده بازنشستگان در هیئت امناء مشخص شود. جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از خواسته های اساسی و قانونی بازنشستگان که اجرای همسان سازی حقوق است چندین سال فقط وعده وعید داده میشود و توهین پشت توهین، تحقیر پشت تحقیر به بازنشستگان، کانونهای بازنشستگان دیگر سکوت را جایز نمی دانند متاسفانه در بودجه سال ۹۹ دولت هیچ رقمی برای همسازن سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و فعلاً همانطوری که عرض کردیم در حد وعده وعیدها می باشد. با توجه به اینکه همسان سازی حقوق باید در سال دوم برنامه توسعه سال۹۷ اجرایی و عملیاتی میگردید و در برنامه توسعه به اجرایی شدن آن تاکید گردید متاسفانه به بهانه ندادن بودجه و بدهی دولت به تامین اجتماعی که متاسفانه آن هم در برنامه توسعه ششم که سالیانه طبق برنامه ۱۰ درصد بدهی خود را دولت به سازمان پرداخت کند نکرده است و در بودجه ۹۸ که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را بدهد را هم پرداخت نکرده است. به نظر ما نمایندگان  بازنشستگان این مشکل وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است اینکه بودجه ندارند و نمیدهند و در بودجه سال ۹۹ نیز برای قشرهای دیگر بودجه در نظر گرفته اند اما برای سازمان تامین اجتماعی خیر، این وظیفه ما نیست پیگیری کنیم این وظیفه مدیران ارشد تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بعنوان نماینده دولت می باشد دیگر نداریم و ندادن و بودجه نیست مورد قبول ما بعنوان نمایندگان بازنشستگان نخواهد بود. امسال باید افزایش مستمری ما بر اساس تورم واقعی و حداقل خط فقر به بازنشستگان و کارگران پرداخت گردد. افزایش مستمری ها در سال ۹۸ برای سال ۹۹ مقدار ۱۵% برای کارمندان دولت در بودجه با توجه به نرخ تورم بسیار ناعادلانه و ناچیز می باشد و در سالهای گذشته نیز افزایش بر مبنای تورم واقعی صورت نگرفته است.

 بدهی بسیار کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان و اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می باشد و این بدهی جزء مطالبات بیمه پردازان شاکی از سازمان تامین اجتماعی می باشد و پرداخت چنین بدهی کلانی توسط دولت می تواند کمک زیادی به بهبود وضعیت معیشتی این قشر نمود و از شدت فشار موجود که حاصل تورم شدید در جامعه هست بکاهد. میزان بدهی حدوداً ۲۵۰ هزار میلیاردی و انباشته شده دولت است بعنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار افزایش واقعی مستمری برای بازنشستگان برای سال ۹۹ می باشیم،  برای افزایش مستمری ها پیشنهاداتی بشرح ذیل داریم.        

– افزایش مستمری بر اساس تورم واقعی به جهت نوسانات ارزی در سال ۹۷ و افزایش قیمت سوخت در سال ۹۸ تا مرز خط فقر را از خواهانیم.

– پیشنهاد بر افزایش پرداختهای جانبی مزد را امسال از هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار مانند کارگران شاغل بشرح زیر خواهانیم.

– افزایش حق مسکن و خواربار به بازنشستگان و مستمری بگیران مبلغ  ۲۲۰۰۰۰ ریال و به کارگران شاغل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه پرداخت میگردد. پیشنهاد افزایش پرداخت ۵۰ درصدی حق مسکن و خواربار کارگران شاغل به بازنشستگان را برای سال ۹۹ داریم.

– پرداخت بن یا به عبارتی کالا برگ به بازنشستگان و مستمری بگیران ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد ولی به کارگران شاغل ۱۹۰۰۰۰۰ ریال پرداخت میشود. پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی مبلغ فوق را به بازنشستگان داریم.

– پرداخت حق اولاد ۱۲۱۵۳۳ ریال برای بازنشستگان و مستمری بگیران در حال حاضر پرداخت میگردد و به کارگران شاغل ۱۵۶۸۸۱۱ ریال پرداخت میگردد. پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بابت حق اولاد را داریم.

پرداخت هزینه عائله مندی به بازنشستگان و مستمری بگیران ۵۹۲۷۴۹ ریال می باشد پیشنهاد به افزایش۱۰۰درصد را برای سال ۹۹ داریم.

– افزایش حق سنوات بازنشستگان که در حال حاضر پرداخت میشود ۵۰درصد به آن برای سال ۹۹ افزایش یابد

و پیشنهاد دیگر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات آنچه برای کارمندان سازمان تامین اجتماعی حقوق افزایش پیدا می کند و پرداختهایی که به آنها پرداخت میگردد برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخش کارگری نیز در نظر گرفته شود وامها، کمک های جانبی، سفرها و غیره.

ضمناً همانطوری که سازمان با مشکل مالی مواجه میباشد تمام مدیران و کارشناسان ارشد سازمان دنبال کاهش تعهدات بیمه شدگان و کارگران و بازنشستگان پیشنهاد و طرح می دهند بیانیه و طرح ها و پیشنهاد خود را در مورد تامین معیشت بازنشستگان و بیمه شدگان ارائه نمایند. جناب آقای وزیر این روا نیست تمامی کسانی که به جنابعالی مشاوره میدهند از بدنه کارگری باشند و تصمیمات بر علیه کارگران و بازنشستگان گرفته شود این قابل قبول نیست بنابراین ناچار هستیم اگر از پیگیری و مشکلات نتیجه ای حاصل نگردید علارغم میل باطنی بر علیه کسانی که بازنشستگان و کارگران را نادیده می گیرند تصمیمات دیگری را اتخاذ نمائیم که باب میل ما نمی باشد. امیدواریم امسال با مدیریتی دلسوزانه ای که از شما سراغ داریم هم افزایش حقوق ۹۹ بر اساس واقعیتها و همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی و عملیاتی در شأن بازنشستگان گردد ما نیز دعاگوی شما باشیم.

                                                               با تقدیم احترامات

                                 دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران

                                          رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران

                                                تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات

                                                        پرویز احمدی پنجکی

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.