كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابطال و برای اصلاح توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت ابلاغ میگردد.


روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مصوبه ۱۰درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تشخیص داده و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را باطل و در نهایت برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع خواهد شد و هیئت تطبیق مجلس مصوبه هیت امناء و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که برای سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵،۱۵۰،۰۰۰ ریال ، با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی های حق بیمه اشاره شده است با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداختهای بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کردند سازمان تامین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می شود دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نداشته است.
از پیگیری کانونهای بازنشستگان سراسر کشور و کانونهای استانها و شهرستانها و سایربازنشستگان ذینفع تشکر و قدردانی میشود.


رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات
پرویز احمدی پنجکی[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, 30 خرداد 1401
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.