كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اطلاعیه سفر

قابل توجه اعضای کانون

ثبت نام سفر شمشک

از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۷ آغاز گردیده است

علاقه مندان با در دست داشتن کارت عضویت

 کانون جهت ثبت نام مراجعه نمایید[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دلنوشته

 

پدر و مادر عزیزم شما که هزاران

بار ترک برداشته اید و هرگز دم از شکست نزدید

غرورم را خریدید و مغرورم نگشتید

پرواز را یادم دادید و پریدنم را نگریستید

من از شما من شدم

هستیم از شما هست …

پس دستانم را بگیرید که بزرگ کودکتان

هنوز غرق در نیاز شما است …

در شب ولادت پر سعادت امام حسن مجتبی ( ع )

و ایام پر فیض رمضان همه بهترین ها

را برایتان آرزومندم

و امیدوارم که دعای خیرتان بدرقه راهم گردد[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : پنج شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم 

آدرس جدید کانون 

 

 میدان قدس خ شهرداری رو به روی مترو

جنب پل هوایی بالای عینک سازی

ساختمان پلاک ۳۵ زنگ ۳

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
اطلاعیه

نمایندگی بیمه تکمیلی مورد تائید کانون[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
خبر

احمدی پنجکی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان

و رئیس کمیته همسان سازی حقوق استان تهران در

همایـش بازنشستگان و مستمری بگیـران شهر تهران

کـه در مجتمع نگیـن در تـاریـخ  ۹۶/۱۲/۲۳ بـرگزار شد

خواستـار اجرای همسان سازی حقـوق بازنشستگان

در سال ۹۷ گردید.

 

پنجکی در مورد افزایش حقوق ومستمری بازنشستگان گفت افزایش حـقـوق و مستمـری بـایـد بـر اسـاس واقعیـت هـای مـوجـود در سبـد معـیشت و تـورم عقـب افتـاده در سالیان گذشته افـزایش پیـدا کنـد و تمامی نماینـدگان بازنشستگان در استـان تهران و کشور باید در دفاع از حقوق به حق بازنشستگان و مستمری بگیران فعالیت جدی داشته بـاشنـد و بـا اتحـاد و یکپارچگـی و وحدت تمـامی تشکـل هـای صنفـی بازنشستگـان و حمـایت بـازنشستگان و مستمـری بگیران از کانونهای مربوطه باعث به نتیجه رسیدن پی گیری ها خواهند شد.

احمـدی پنجکی خاطر نشـان کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان بـر اساس بـرنامـه ششم دولت در سـال ۹۷ باید اجرا گردد و همچنین هئیت مدیـره استـان تهـران در جلسه ای کـه در چنـد هفته گذشته با مدیـر عـامل تـامیـن اجتماعـی بـرگزار نمودند خواستار تشکیل کمیتـه تخصصی و فنـی بـا حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران کانـون عالـی و بـازنشستگان و نماینـده کمیته همسان سازی حقـوق استان تـهران که بـه ریـاست اینجانـب تشکیل شد مقرر گردید دو نفـر از کمیته یاد شد در کمیته تخصصی و فنی برای بررسی نحوه اجـرا و عملیاتی شدن همسان سازی حضور داشته باشند و مسئولین تامین اجتماعی قول مساعد دادند تا هرچه سریع تر این کمیته تخصصی بعد از تعطیـلات نـوروزی  مشخـص کـردن نـحـوه پـرداخـت و اجرایی شدن همسـان سـازی را بـررسی کارشناسانه نمایند و مدیران و مسئولین تامین اجتماعی نیز از حالا به فکر بودجه و نحوه پرداخت باشند، ما به هیچ عنوان بودجه نداریم را نخواهیم پذیرفت و اجرای همسان سازی حـقـوق بـازنشستگان در تـامیـن اجتماعـی خواستـه اصلـی تـمامـی بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد و باید در سال ۹۷ اجرایی گردد.کم کاری و بی توجهـی در مـورد همسان سـازی در سـال ۹۷ را نخـواهیـم پـذیـرفت. همچنیـن از کانـون عالی بـازنشستگـان کشـور می خواهیم هرچه سریع تر پی گیر تشکیل جلسات کمیته همسان سازی در سازمان تامین اجتماعی باشند.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
خبر

درخواست و پیگیری افزایش حقوق و مستمری در سال ۹۷ از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعیه

اطلاعیه

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شـهرستـان شـمیرانـات اعتراض خـود را بـا موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت را اعلام میدارد.

 

کانون بازنشستگان شمیرانات شدیدا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد و از مصوبه اخیر ابراز تاسف کرد.نمایندگان مجلس در زمانی که به رای مردم و کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنها  نیاز دارند شعار دفاع از حق و عدالت و حمایت از ضعفا را سر می دهند ولی در عمل عکس آن را برای کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان عمل کردند.مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ز)  تبصره هفتم لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت عملا حق کارگران و بازنشستگان را به دولت بخشیده و نشان دادند برای آنها فرقی نمی کند که چه بلایی بر سر کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان و خانواده های آنها خواهد آمد.مجلس شورا اسلامی با این مصوبه تامین اجتماعی را به نابودی سوق دادند.تصویب این بند تعارض آشکار باقانون الزام ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشد.جامعه کارگری قانون الزام را طی سالیان تلاش و پی گیری و به سختی بدست آورده و برای همین در برابر این مصوبه تشکل های کارگری سکوت نخواهند کرد.

نباید  انتظار داشته باشند کارگران و بازنشستگان ساکت باشند نه تنها ساکت نخواهیم ماند بلکه با تمام توان از حق کارگران و بازنشستگان دفاع خواهیم کرد و از تجمع تشکل ها در جلوی شورای نگهبان برای جلوگیری از تضیع حقوق کارگران و بازنشستگان حمایت نموده و از شورا ی محترم نگهبان که تنها امید کارگران و بازنشستگان هستند می خواهیم جلوی این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی را بگیرند.ما تا لغو کامل این مصوبه با تمامی تشکل های صنفی که از منافع کارگران و بازنشستگان حمایت می کنند همسو  خواهیم بود و برای گرفتن این حق ساکت نخواهیم نشست و این مصوبه مجلس شورای اسلامی در  اذهان کارگران و بازنشستگان خواهد ماند و آن را هیچگاه فراموش نخواهند کرد .امید اول به خداوند متعال و بعد امید به اعضای محترم شورای نگهبان برای  لغو این مصوبه غیر شرعی و خلاف قانون اساسی را داریم.روز چهار شنبه ۹۶/۱۲/۲ ساعت ٩ صبح  مقابل ساختمان شورای محترم نگهبان واقع در خیابان امام خمینی همراه با دیگر تشکل ها ی کارگری جهت اعتراض در جلوی شورای نگهبان تجمع اعتراض خواهیم داشت.

حضور پررنگ بازنشستگان در این تجمع اعتراض اثر گذار خواهد بود.

با  انسجام و همراهی و وحدت کانون ها را یاری نمایید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۶
انتقاد

انتقاد از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

پرویز احمدی پنجکی عضو هئیت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران و ریاست کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات شدیدا از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  در رابطه با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت انتقاد کرد وی گفت گویا مجلس شواری اسلامی قصد نابودی تامین اجتماعی  را دارد . انتقال پول بیمه شدگان به خزانه دولت یعنی گل گرفتن درب سازمان تامین اجتماعی متاسفانه سالها بخش های کارگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گله کردند که قوانین غیر کارشناسانه بر علیه سازمان تامین اجتماعی تصویب نکنید ولی متاسفانه با تصویب قوانین غیر کارشناسانه و آوردن افراد مختلف بر سر سفره کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به نابودی سوق داده اند .

نمایندگان محترم که توجه به صحبتهای تشکل ها نمی نمایند  فردا از ما و خانواده کارگران و بازنشستگان رای می خواهند دیگر اجازه نخواهیم داد به نمایندگانی که بر ضد کارگران و بازنشستگان برنامه ریزی دارند در آینده در مجلس رای بیاورند و بحرانهایی که سازمان را تهدید می کند در دوره های مختلف با تصویب قوانین ضد کارگری ایجاد شده و شما این بدهکاری دولت را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نموده اید . چرا دولت نباید در بودجه بدهکاری را که  بابت کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان دارد پرداخت کند شما قصد دارید بالای ۴۰ میلیون جمعیت را دچار مشکل کنید فردا باید عواقب آن را نیز بپذیرید اگر چنین باشد منتظر بحرانهای کارگری باشید از مظلومیت کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان دارید سوء استفاده میکنید .

وزارت بهداشت کلی بدهی روی دست تامین اجتماعی بابت بیمه سلامت گذاشت . پولی که ربطی به دولت ندارد و از جیب کارگران می باشد باید به خزانه دولت بر اساس بند ( ز ) تبصره ۷ لایحه بودجه واریز گردد . مگر ما از بودجه نفت استفاده میکنیم و نفت استخراج می کنیم که به خزانه دولت واریز شود . استقلال تامین اجتماعی صیانت از منابع تامین اجتماعی و خط قرمز بازنشستگان و بیمه شدگان است ، ما بازنشستگان از مطالبات حق خود گذشت نخواهیم کرد .

دولت حدودا ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است اینکه اصل بدهی چقدر است و تاخیر طولانی در پرداخت بدهی مورد قبول بیمه شدگان و بازنشستگان نیست اگر یک بازنشسته از بانک رفاه ۲ میلیون وام میگیرد و با تاخیر قسط خود را پرداخت میکند از او جریمه میگیرند دولت نیز باید جریمه تاخیر را بپردازد . بحرانی که اکنون برای تامین اجتماعی به وجود آمده مقصرش مجلس و دولت هستند از نمایندگان محترم و دلسوز در مجلس شورای اسلامی میخواهیم در صحن مجلس رای مخالف به پیشنهاد کمیسیون تلفیق دهند که  نه بیست و هفتم درمان به خزانه دولت واریز نگردد.

افراد دعوت شده از سوی دولت و مجلس سر سفره ی کارگران مثل قالیبافان ، زنان خانه دار ، متولیان مساجد و روحانیون و رانندگان برون شهری و غیره … که بدهی اینها از سوی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده است ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در صحن مجلس بابت بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی  و بدهی طبق برنامه توسعه ششم دولت و همچنین پرداخت بدهی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و مخالفت با واریز پولهای بیمه شدگان به خزانه دولت با توجه و پیگیری های دلسوزانه اقدام و اصرار نمایند تا تامین اجتماعی از بحران موجود نجات پیدا کند. در غیر این صورت دولت و مجلس باید منتظر بحرانهای بازنشستگی و کارگری باشد . وقتی ما میگوییم دولت حق دخالت در تامین اجتماعی را ندارد توجه نمیشود حاصلش بحران موجود در سازمان می باشد . در مورد تامین اجتماعی صاحبان سهام آن باید تصمیم گیری کنند تا جلوی این بحرانها گرفته شود بهرحال ما از حق قانونی خودمان کوتاه نمی آییم . انشاءاله نمایندگان مجلس در صحن رای به نفع بیمه شدگان دهند در غیر این صورت منتظر تنش های کارگری و بازنشستگی وسیعی در سال ۹۷ می باشند  . احمدی پنجکی گفت خوردن پول کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان افتخار نیست بودجه ای که برای تامین اجتماعی توسط دولت در نظر گرفته شده تمسخر گرفتن بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی است و ما اجازه این کار را به کسی نخواهیم داد .

اگر نظر شما بر این است سربار دولت باشیم ایرادی ندارد همانطور که به بازنشستگان کشوری و لشگری دولت از خودش بودجه پرداخت می کند برای ما بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز پرداخت کند بنابراین از مجلس و دولت می خواهیم فکر چاره کنند در غیر این صورت پشیمان میشوند که آنوقت دیگر دیر است . اجازه برهم زدن استقلال مالی و اداری تامین اجتماعی به هیچ احدی در کشور نخواهیم داد .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
خبر

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات ساعت ۱۰ صبح  شنبه مورخ ٩۶/١٠/٠٢ طی مصاحبه ای با رادیو تهران در مورد مشکلات معیشتی بازنشستگان و اعتراض در رابطه با لایحه بودجه ۹۷ دولت در مورد سازمان تامین اجتماعی که در بودجه ها رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی را لحاظ نکرده است از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به لایحه بودجه در مورد تامین اجتماعی و خصوصا اختصاص بودجه برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان گردید و این مصاحبه بصورت زنده و مستقیم از رادیو تهران پخش گردید .


احمدی پنجکی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات همراه با اعضای هیئت مدیره کانون صبح شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ جلسه ای با مدیر کل اداره تامین اجتماعی شرق تهران تشکیل دادند و در این جلسه به بحث و بررسی در مورد مشکلات و معضلات موجود در سازمان تامین اجتماعی و تبعات آن در وضعیت معیشتی بازنشستگان پرداختند ، دراین دیدار مسائل کلان و مشکلات موجود در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیر کل قول مساعد جهت رفع مشکلات موجود و پیگیری و همکاری با کانون را اعلام نمودند .


رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان شمیرانات همراه با اعضای هیئت مدیره کانون در بعدازظهر شنبه ۹۶/۱۰/۰۲ با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و معاونت ایشان در دفتر مرکزی کانون تشکیل جلسه دادند پیرامون معضلات و مشکلات سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران و مشکلات موجود در طرح کرامت رضوی با توجه به اعتراض های مکرر بازنشستگان به بحث و بررسی پرداختند و ایشان قول مساعدت دادند جهت رفع مشکلات موجود در طرح کرامت رضوی همکاری نمایند .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶
روزنامه سخن بازنشستگان چاپ جدید منتشر شد
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶