ثبت نام جهت بازدید از باغ گیاه شناسی

قابل توجه اعضاء محترم کانون

جهت ثبت نام سفر یک روزه باغ گیاه شناسی ، اعضای محترم کانون می توانند با در دست داشتن کارت عضویت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به کانون مراجعه نمایند