پایان زمان درخواست بیمه تکمیلی

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

مهلت ثبت نام ، انصراف بیمه تکمیلی پایان یافت

بدیهی است بعد از این تاریخ و تا آذر ماه ۱۴۰۲ هیچ درخواستی بابت بیمه تکمیلی پذیرفته نمیشود