المپیاد ورزشی بازنشستگان

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات

جهت المپیاد ورزشی در رشته های ذیل ثبت نام میگردد

داوطلبان واجد شرایط  ( دارای شرایط جسمی مناسب رشته ورزشی )  با دردست داشتن کپی کارت ملی ، یک قطعه عکس  و کارت عضویت به کانون شمیرانات مراجعه فرمائید

رشته های ورزشی آقایان

دارت

تیراندازی با تفنگ بادی

تنیس روی میز

شطرنج

شنا

فوتبال روی میزی

رشته های ورزشی بانوان

دارت

تیراندازی با تفنگ بادی

تنیس روی میز

شطرنج

شنا

بدمینتون

رشته والیبال به صورت گروهی میباشد