وام ۲۰ میلیونی

دارا بودن همه شرایط زیر جهت اخذ وام الزامی است

– دارا بودن ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و بیشتر

 – حداکثر مستمری دریافتی ۱۵۰ میلیون ریال

 – دارای سن ۵۰ تا ۷۸ سال

عدم مسدودی حساب

– مالکیت تلفن همراه به نام شخص متقاضی

 – عدم سابقه چک برگشتی، عدم بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)

 – عدم استفاده از تسهیلات مشابه طی ۳ سال گذشته و داشتن موجودی مکفی در حساب بانکی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان

آغاز ثبت نام