کاندیدای مورد حمایت کانون جهت مجلس شورای اسلامی

۱ – دکتر باقر قالیباف  ( ۶۷۵۲)         

۲ – ابراهیم عزیزی ( ۶۱۴۱)               

۳ – منصور حقیقت پور ( ۳۵۵۷)        

۴ – مجید هداوند (۸۸۳۴)                  

۵ – دکتر زهرا قلن بر ( ۶۸۴۷)           

۶ – دکتر سمیه گلپور چمرکوهی (۷۲۹۸)

۷ – دکتر جعفر امینی (۱۸۹۳)

۸ – دکتر فاطمه قاسم پور

۹ – دکتر حمیدرضا سیفی (۵۱۷۶)

۱۰ – غلام عباس کیانی (۹۳۱۹)

۱۱ – دکتر محمد رویانیان (۸۴۶۳)

۱۲ – دکتر میثم ناصحی (۸۴۶۳)

۱۳ – دکتر لیلا سعیدی (۴۹۱۲)

۱۴ – حجت السلام سلیمی

۱ – آیت الله اعرافی       ۳ – دکتر محسن اسماعیلی

۲ – آیت الله ناصری        ۴ – آیت الله قمی