كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » دسته‌بندی نشده
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار


بار سنگین دولت بر دوش سازمان تامین اجتماعی

خصوصی‌سازی به تامین اجتماعی هم سرایت کرده است

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با انتقاد از اینکه دولت‌ها هر گاه با چالشی رو به رو شده‌اند، با درآمد و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی چالش را مدیریت کرده‌اند، گفت: در حالیکه کارگران و بازنشستگان نیازمند حمایت‌های جدی هستند، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در قالب‌های گوناگون بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند و باعث می‌شوند کارگران و بازنشستگان از دریافت حداقل خدمات درمانی نیز محروم شوند.

پرویز احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه دولت در تمامی دوره‌های گذشته هرگاه که با مشکل یا چالشی روبرو بوده‌اند، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه روند سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی پایانی ندارد و تمامی دولت‌ها همچنان بر سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی اصرار داشته و دارند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان کرونا و تبعات آن برای سازمان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که همه گیری کرونا یک چالش بزرگ برای کشور بوده، حل این چالش برعهده دولت است، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که دولت بار سنگین درمان و پیشگیری از کرونا را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی ۱۴ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماران کرونا هزینه کرده است، گفت: بخش قابل توجهی از این بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده و در اصل سازمان تامین اجتماعی برای جبران کاستی‌ها و کمبودهای بخش درمان کشور، این هزینه را تقبل کرده است.

وی با اعلام اینکه قانون اساسی تامین بهداشت و درمان برعهده دولت گذاشته است، گفت: با وجود تکلیف قانونی، دولت توان لازم را برای تامین درمان تمامی مردم ندارد و چون سازمان تامین اجتماعی امکاناتی دارد و مدیریت آن مطیع دولت است، سوءاستفاده‌های سنگینی از سازمان تامین اجتماعی شده است.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه در لایحه بودجه و قوانین بالادستی، تعیین سهم درمان برای تک تک مردم در نظر گرفته می‌شود، گفت: متاسفانه هیچ سهم سرانه درمانی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و بار درمان کارگران و بازنشستگان بر دوش خودشان است که با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند.

وی از پوشش درمان بیش از ۴۲ میلیون ایرانی با استفاده از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و درآمدهای آن خبر داد و گفت: در نظر نگرفتن سهم درمان برای کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و دولت در بخش درمان آن‌ها احساس وظیفه و مسئولیتی نمی‌کنند.

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با اعلام اینکه انتظار می‌رود دولت سهم درمان این ۴۲ میلیون جمعیت ایرانی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: در حالی که سازمان تامین اجتماعی بار سنگین درمان بخش بزرگ جمعیت را بر دوش می‌کشد، مشاهده می‌کنیم که دولت در بخش‌های درمانی می‌لنگد و مردم از خدمات درمانی ارائه شده رضایت ندارند.

وی با یادآوری اینکه دولت در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: از یک سو دولت وظیفه خود را در قبال کارگران و بازنشستگان انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و اموال آن را به یغما می‌برد.

احمدی پنجکی با اشاره به گستردگی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: انتظار می‌رود این مراکز ملکی درمانی سازمان در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار بگیرند، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که رویکرد خصوصی‌سازی و ثروت اندوزی به سازمان تامین اجتماعی نیز سرایت کرده و کارگران و بازنشستگان می‌بایست در نوبت دریافت خدمات درمانی قرار بگیرند در حالی که ثروتمندان بدون نوبت از بهترین امکانات و فضاهای درمانی سازمان به دلیل داشتن پول استفاده می‌کنند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با تاکید بر اینکه شرایط درمانی برای کارگران و بازنشستگان غیرقابل تحمل شده است، گفت: کارد به استخوان کارگران و بازنشستگان رسیده است. از یکسو حقوق‌ها و دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی که می‌باید تعهدات خود را در قبال آنان انجام دهد، کم‌کاری می‌کند.



[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, 7 اردیبهشت 1401
اخبار

بار سنگین دولت بر دوش سازمان تامین اجتماعی

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با انتقاد از اینکه دولت‌ها هر گاه با چالشی رو به رو شده‌اند، با درآمد و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی چالش را مدیریت کرده‌اند، گفت: در حالیکه کارگران و بازنشستگان نیازمند حمایت‌های جدی هستند، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در قالب‌های گوناگون بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند و باعث می‌شوند کارگران و بازنشستگان از دریافت حداقل خدمات درمانی نیز محروم شوند.

پرویز احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه دولت در تمامی دوره‌های گذشته هرگاه که با مشکل یا چالشی روبرو بوده‌اند، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه روند سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی پایانی ندارد و تمامی دولت‌ها همچنان بر سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی اصرار داشته و دارند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان کرونا و تبعات آن برای سازمان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که همه گیری کرونا یک چالش بزرگ برای کشور بوده، حل این چالش برعهده دولت است، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که دولت بار سنگین درمان و پیشگیری از کرونا را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی ۱۴ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماران کرونا هزینه کرده است، گفت: بخش قابل توجهی از این بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده و در اصل سازمان تامین اجتماعی برای جبران کاستی‌ها و کمبود‌های بخش درمان کشور، این هزینه را تقبل کرده است.

وی با اعلام اینکه قانون اساسی تامین بهداشت و درمان برعهده دولت گذاشته است، گفت: با وجود تکلیف قانونی، دولت توان لازم را برای تامین درمان تمامی مردم ندارد و، چون سازمان تامین اجتماعی امکاناتی دارد و مدیریت آن مطیع دولت است، سوءاستفاده‌های سنگینی از سازمان تامین اجتماعی شده است.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه در لایحه بودجه و قوانین بالادستی، تعیین سهم درمان برای تک تک مردم در نظر گرفته می‌شود، گفت: متاسفانه هیچ سهم سرانه درمانی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و بار درمان کارگران و بازنشستگان بر دوش خودشان است که با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند.

وی از پوشش درمان بیش از ۴۲ میلیون ایرانی با استفاده از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و درآمد‌های آن خبر داد و گفت: در نظر نگرفتن سهم درمان برای کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و دولت در بخش درمان آن‌ها احساس وظیفه و مسئولیتی نمی‌کنند.

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با اعلام اینکه انتظار می‌رود دولت سهم درمان این ۴۲ میلیون جمعیت ایرانی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: در حالی که سازمان تامین اجتماعی بار سنگین درمان بخش بزرگ جمعیت را بر دوش می‌کشد، مشاهده می‌کنیم که دولت در بخش‌های درمانی می‌لنگد و مردم از خدمات درمانی ارائه شده رضایت ندارند.

وی با یادآوری اینکه دولت در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: از یک سو دولت وظیفه خود را در قبال کارگران و بازنشستگان انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و اموال آن را به یغما می‌برد.

احمدی پنجکی با اشاره به گستردگی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: انتظار می‌رود این مراکز ملکی درمانی سازمان در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار بگیرند، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که رویکرد خصوصی‌سازی و ثروت اندوزی به سازمان تامین اجتماعی نیز سرایت کرده و کارگران و بازنشستگان می‌بایست در نوبت دریافت خدمات درمانی قرار بگیرند در حالی که ثروتمندان بدون نوبت از بهترین امکانات و فضا‌های درمانی سازمان به دلیل داشتن پول استفاده می‌کنند.رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با تاکید بر اینکه شرایط درمانی برای کارگران و بازنشستگان غیرقابل تحمل شده است، گفت: کارد به استخوان کارگران و بازنشستگان رسیده است. از یکسو حقوق‌ها و دستمزد‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی که می‌باید تعهدات خود را در قبال آنان انجام دهد، کم‌کاری می‌کند.



[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, 7 اردیبهشت 1401
اخبار

جلسه هئیت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی  استان تهران  و شهر تهران با مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در ساختمان درمان سازمان تأمین اجتماعی    با حضور دکتر عدلی مدیر کل درمان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و علی اصغر بیات رئیس کانونعالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و احمدی پنجکی نایب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران و اعضای هئیت مدیره کانون بازنشستگان استان و شهر تهران برگزار گردید.

در این جلسه احمدی پنجکی نایب رئیس کانون بازنشستگان  استان تهران هدف از برگزاری این جلسه را  بیان مشکلات موجود در بخش درمان  از جمله تأخیر به مدت ۴ ماه در پرداخت خسارت های درمانی توسط اسناد پزشکی به بیمه شدگان و بازنشستگان و تأکید بر اجرای دقیق قانون الزام و اجرای درمان رایگان در بیمارستانها و مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و نیز با توجه به افزایش قیمت دارو و درمان و حذف برخی از داروها از لیست بیمه تأمین اجتماعی که مشکلاتی را برای بازنشستگان و بیمه شدگان ایجاد گردیده است و با توجه به اینکه برخی از داروها در داروخانه ها کمیاب می باشد راتشریح نموده و خواستار نظارت کامل بر توزیع این اقلام دارویی توسط داروخانه های ملکی سازمان تأمین اجتماعی گردید ، همچنین از وزیر و معاونت درمان و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می خواهیم شورایعالی بیمه که قبلا زیر نظر وزارت رفاه بوده، دبیرخانه این شورا که در حال حاضر در وزارت بهداشت می باشد به وزارت رفاه منتقل گردانند و با توجه به جمعیت سازمان تأمین اجتماعی که نسبت به صندوق های موجود مثل بیمه سلامت و غیره…بزرگترین صندوق می باشد باید دارای رأی بیشتر در شورایعالی بیمه گردد .

احمدی پنجکی می گوید ما با هرگونه هلدینگ نمودن درمان تأمین اجتماعی مخالف بوده و خواستار لغو هرچه سریعتر هلدینگ سلامت میلاد مستقر در شهرستان شمیرانات می باشیم . تمامی مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان باید با نظارت معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد ولاغیر.

 همچنین در این جلسه احکامی برای تعدادی از اعضای کانون بازنشستگان استان تهران به عنوان عضو کمیسیون نظارت بر امر درمان صادر و مقرر گردید  این افراد از بیمارستانها و درمانگاههای ملکی سازمان تأمین اجتماعی بازدید بعمل آورده و گزارشی از مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان تهیه و در اختیار مدیریت درمان قرار گیرد همچنین برخی از بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در شهرستانهای استان تهران دارای مشکلاتی بودند که در این جلسه مطرح و دستوررسیدگی صادر گردید.  

از موارد دیگر مطرح در این جلسه درخواست برگزاری هر ۲ ماه یکبار جلسات در بیمارستانهای ملکی سازمان با حضور افراد کمیسیون نظارت بر درمان بوده که موافقت گردید. در پایان جلسه اعضای کانون شهرستانهای تهران گزارش مناطق خود را جهت بررسی و پیگیری بیان نموده و رئیس کانونعالی کشور پس از جمع بندی مشکلات از مدیر کل درمان خواستار رفع مشکلات در مراکز درمانی و ملکی سازمان گردید.



[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, 28 فروردین 1401
بیانیه

بسمه تعالی

خط قرمز تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ مصوبه شورایعالی کار می باشد

پرویز احمدی پنجکی نائب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران برای سال۱۴۰۱ باید طبق مصوبه شورایعالی کار باشد و آنچه راکه  این شورا برای کارگران شاغل برای حداقل بگیران و سایر سطوح و همچنان افزایش جانبی دستمزد تصمیم گیری کرده برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش یابد و چنانچه غیر این عمل گردد از نظر ما مردود است و مسئولین تأمین اجتماعی ومعاونین ارشد سازمان بدانند که از این خواسته عقب نشینی نخواهیم کرد و از کانونعالی بازنشستگان نیز همین را می خواهیم و حمایت همه جانبه خود و تمامی کانونهای شهرستانی و استانی و تمامی بازنشستگان را از کانونعالی بازنشستگان کشور مخصوصأ ریاست کانون آقای بیات برای تحقق این خواسته قانونی حمایت می کنیم و هیچگونه کوتاهی و کم کاری در این زمینه را از هیچکس نخواهیم پذیرفت .خط قرمز همه ی ما مصوبه شوریعالی کار است اینکه ویرگول داشت یا نداشت ربطی به بازنشستگان ندارد قوانین تأمین اجتماعی مربوط به  خودش است و باید برای بیمه شدگان و بازنشستگان عمل شود  وتأمین اجتماعی ربطی به بودجه دولت  ندارد از مدیر عامل تأمین اجتماعی آقای موسوی و معاونین ارشد سازمان می خواهیم آنچه که قانون است عمل کنند ودنبال ویرگول نباشند و خدا لعنت کند آنهایی که ویرگول را در دهان سازمان کردند .قانون درمورد حداقلها ماده ۱۱۱ و سایر سطوح ماده ۹۶ تأمین اجتماعی مشخص است بنابراین آنچه ما انتظار داریم عین قانون است و بهانه تراشی و سنگ اندازی را نخواهیم پذیرفت و کانونعالی بازنشستگان  مستمری بگیران کشور نیز حق نداردغیر آنچه قانون مشخص کرده بپذیرد حقوق بازنشستگان کفاف دارو آنها را نمی دهد چه برسد به خرج خوراک بنابراین مدیران تأمین اجتماعی مقاومت نکنند بجای مقاومت مدیران ارشد سازمان به دنبال طلب خود از دولت و کارفرمایان باشند که از پرداخت بدهی خود به سازمان سربازمی زنند مثل شهرداریها وغیره

کشاندن بازنشستگان و مستمری بگیران از سوی شما به کف خیابان را نخواهیم پذیرفت به وظیفه خود برای اجرای قانون تلاش کنید خواسته همه ی بازنشستگان فقط مصوبه شوریعالی کار برای افزایش مستمریها خواهد بود و لاغیر.



[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, 20 فروردین 1401
رمضان مبارک
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, 16 فروردین 1401